| سه شنبه، 07 بهمن 1399
مدیرکل نظارت و کنترل کیفیت آب و فاضلاب کشور پاسخ داد؛
       کد خبر: 189712
نگاه ایران: مدیرکل نظارت و کنترل کیفیت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: تغییر طعم آب در برخی شهرهای کشور ناشی از تغییر منابع تامین آب و به تبع آن تغییر در املاح آب است. کوشیار اعظم واقفی، مدیر کل نظارت و کنترل کیفیت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در کل کشور 834 واحد آزمایشگاهی داریم که آزمایشگاه های مرکزی معمولا کامل تر هستند و حتی قابلیت سنجش میزان فلزات سنگین و سموم را نیز دارا هستند ولی آزمایشگاه های دیگر پارامترهای میکروبی، فیزیکی، شیمیایی و ... را کنترل می کنند. وی افزود: در سطح کشور یک تیم ممیزی حرفه ای به منظور سنجش آزمایشگاه های کنترل کیفیت آب ایجاد کرده ایم که این تیم بر روی مقایسه بین داده های آزمایشگاهی و سنجش دقت آزمایشگاه ها متمرکز شده اند. اعظم واقفی با بیان اینکه از نظر نظارت کیفی و سنجش کیفیت آب در سطح روز دانش دنیا قرار داریم گفت: ما در هر منطقه ای که زندگی می کنیم به طعم آب آن منطقه عادت داریم که این طعم به میزان املاح آب بستگی دارد. مدیر کل نظارت و کنترل کیفیت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: آبی که مناسب شرب است نمی تواند بدون املاح باشد و وجود املاح در آب به معنای غیرقابل شرب بودن آن نیست. این مقام مسئول در خصوص تغییر طعم آب در برخی شهرهای کشور گفت: کاهش کمیت آب بر روی کیفیت نیز اثرگذار است؛ مثلا در شهر اصفهان منبع اصلی آب شرب مردم سد زاینده رود بوده که امسال با کاهش قابل توجه آب دهی این سد تعدادی از چاه های مختلف از جمله چاه های شهرداری برای تامین آب شرب مردم مورد استفاده قرار گرفته اند و از آنجایی که میزان املاح آب چاه ها بیشتر از میزان املاح آب سد زاینده رود بوده، مردم گمان می کنند طعم آب تغییر کرده است. وی افزود: در واقع تغییر طعم آب در برخی از شهرهای کشور به دنبال تغییر منابع تامین آب بوده که به تبع آن با تغییر میزان املاح آب مردم گمان می کنند طعم آب تغییر کرده است. اعظم واقفی گفت: افزایش یا کاهش املاح آب به معنای غیرقابل شرب بودن آن نیست و آب شربی که در شبکه در شهرهای مختلف برای استفاده مردم تزریق می شود به طور کامل از نظر پارامترهای مورد نیاز استاندارد است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code