| شنبه، 27 دی 1399
نگاه ایران: حسین عاشوری قائم مقام شرکت راه آهن با بیان اینکه قطار برقی تهران- مشهد مراحل نهایی را طی می کند، گفت: پیش بینی می شود با نهایی شدن مذاکرات با کشور های خارجی ظرف یکی دو ماه آینده این قطار راه اندازی شود. وی در گفتگویی ادامه داد: خوشبختانه به دلیل آنکه مذاکرات ما در سطح بالا انجام شده و در مراحل نهایی خود قرار دارد، بنابر این برجام تأثیری بر روی آن نخواهد گذاشت. قائم مقام شرکت راه آهن درباره ایستگاه راه آهن رشت به آستارا گفت: ایستگاه آستارا چند ماه پیش افتتاح و هم اکنون بار از کشور های روسیه و آذربایجان وارد کشور می شود که بخشی از آنها برای کالا های وارداتی و بخشی به عنوان کالا های ترانزیتی برای کشور های نخجوان و اعراب ارسال می شود. عاشوری درباره برنامه آینده راه آهن در این مسیر ریلی گفت: با راه اندازی هرچه سریع تر مسیر ریلی قزوین – رشت می توانیم حمل ونقل ترکیبی را در این بخش فعال و برای تبادل کالا هایی که از خلیج فارس به سمت آستارا و در ادامه به سمت آذربایجان، گرجستان و روسیه می روند اقدامات لازم را انجام دهیم. قائم مقام شرکت راه آهن در پایان گفت: دولت پروژه ریلی رشت – آستارا را به راه آهن واگذار کرده و هم اکنون شرکت راه آهن برای تأمین مالی این پروژه با کشور آذربایجان وارد مذاکره شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code