| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران/ مریم صابری: نشست خبری «کمپین نمایشی شهر پاک» کمی متفاوت تر از نشست های رسمی برگزار شد. در این نشست علاوه بر خبرنگاران و مدیرعامل سازمان پسماند هنرمندان تئا تر گیلان نیز حضور داشتند و دو گروه بخشی از نمایش خود را اجرا کردند. در ابتدای نشست بخشی از فیلم مستند «به کجا می رویم» ساخته رضا مجلسی با موضوع تولید زباله و وضعیت سراوان برای خبرنگاران و هنرمندان حاضر در جلسه پخش شد. مرتضی عاطفی مدیرعامل مدیریت پسماند شهرداری رشت در این نشست زبان هنر را یکی از اصلی ترین مباحث موثر در انتقال مفاهیم دانست و گفت: یکی از زبان هایی که می تواند در فرهنگ سازی موثر باشد هنر نمایش است. عاطفی مرتضی عاطفی با اشاره به برگزاری تورهایی با حضور هنرمندان در منطقه سراوان گفت: سعی کردیم با در اختیار قرار دادن اطلاعاتی در اختیار هنرمندان در افزایش آگاهی آن ها موثر باشیم. وی افزود: بعد از این بازدید ها ۲۳ طرح به پسماند ارائه شد که بعد از بازبینی و پایش به طرح اجرای نمایش های خیابانی رسیدیم. عاطفی با بیان اینکه این کار برای اولین بار در سطح کشور برگزار می شود گفت: با مساعد بودن شرایط جوی از روز شنبه ۱۴ آذر کار اجرا آغاز می شود و ما بیش از ۲۰۰ اجرا را در سطح شهر خواهیم داشت. عاطفی همچنین از حضور هنرمندان تاثیرگذار در این نمایش تشکر کرد و گفت: مردم ما فرهنگ پذیر هستند و امیدواریم با برنامه های مختلف و با مشارکت مردمی به اهداف دست پیدا کنیم. در این بخش نشست بخشی از یک نمایش با بازی خانم بدرطالعی در حضور خبرنگاران اجرا شد. در ادامه رضا حقی دبیر اجرایی کمپین نمایشی شهر پاک گفت: بیش از۲۱۰ اجرا در ۲۰ نقطه شهر خواهیم داشت و ۲۹۰ نمایش نیز در مئدارس برای کودکان اجرایی خواهد شد. حقی ادامه داد: ابتدا محلاتی که در طرح تفکیک زباله از مبدا مشارکت پایین، متوسط و بالا دارند مشخص شده و بازخور گروه نمایشی در آن اجرا بررسی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه ما انتظار پوشش اخبار نمایش را داریم گفت: در این کار نمایشی هنرمندان می خواهند نتایج و بازخور کارشان را ببینند. حقی افزود: اگر نتیجه کار مثبت باشد این نمایش ها در سایر شهرهای استان نیز اجرا خواهد شد. دبیر این جشنواره با بزرگ دانست این کار بیان کرد: در جشنواره فیلم فجر بعد از سال ها فقط ۳۰ نمایش خیابانی اجرا می شود. اما برای اولین بار در کشور یک جشنواره با یک موضوع تخصصی با۵۰۰ نمایش به صورت پرده خوانی، نقالی، سیاه بازی و تئا تر شورایی اجرا خواهد شد.. بعد از صحبت های حقی گروه نمایشی دیگر با بازی پاک سرشت به اجرای بخشی از نمایش گروه خود پرداختند. در ادامه نشست فلاح کار شناس سازمان پسماند شهرداری رشت با اشاره به برنامه پیش بینی شده برای گروهای نمایش گفت: هر گروه نمایش از ساعت ده صبح تا شش عصر ۶اجرا خواهد داشت. وی افزود: اولین اجرای این جشنواره در خیابان علم الهدای خواهد بود. علاوه بر این هر روز در علم الهدی و پارک شهر یک اجرا خواهیم داشت. مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری رشت در پایان نشست با بیان اینکه منکر نقایص موجود در کار نیستم گفت با گذشت ۱۳ ماه از آغاز برنامه تفکیک زباله از مبدا ۷۵ درصد شهر تحت پوشش این طرح مبدا قرار گرفته است. وی افزود: تا پایان سال این پوشش به ۸۵ درصد خواهد رسید. کمپین نمایشی شهر پاک (6) کمپین نمایشی شهر پاک (8) کمپین نمایشی شهر پاک (5) کمپین نمایشی شهر پاک (4) کمپین نمایشی شهر پاک (3)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code