| جمعه، 03 بهمن 1399
مدیر روابط عمومی شورای شهر رشت:
       کد خبر: 189441
نگاه ایران: تدوین لایحه یکسان سازی نظام جامع پرداخت به رسانه ها، اولویت کاری روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت است. مدیر روابط عمومی شورای شهر رشت گفت: پس از کش و قوسهای فراوان در مورد ساز و کار پرداخت به رسانه ها از سوی شهرداری رشت و ایجاد حواشی متعدد در پی قطع پرداخت های مالی با پیگیری های مختلف و با حمایت و توجه ویژه رییس شورای اسلامی شهر رشت، در راستای تقویت و توانمند سازی رسانه ها جهت اهتمام به رسالت اطلاع رسانی خود «تدوین لایحه نظام جامع پرداخت به رسانه ها» در دستور کار مدیریت روابط عمومی  قرار گرفت. پیام جعفری نیا با اشاره به وضعیت نامطلوب حمایت از رسانه ها در شهر رشت و لزوم توجه به این بازوی توانمند مدیریت شهری تدوین و ارائه این طرح را به صحن علنی شورای اسلامی شهر با استفاده از نظر متخصصین، کارشناسان و اصحاب رسانه در اولویت فعالیتهای خود قرار داد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code