| چهارشنبه، 01 بهمن 1399
نگاه ایران: ابوالفضل جلیلی کارگردان سینما در اینستاگرام خود پستی را به اشتراک گذاشته و در مورد تجربه حضور خود در اداره ثبت اسناد و املاک رشت گفته است. جلیلی در این پست عنوان می کند به درخواست یکی از دوستانش برای انجام کار ثبتی به رشت سفر کرده است. در بخشی از پست جلیلی که در آن به ناشناس بودنش برای کارمندان اراده ثبت اسناد و املاک رشت نیز اشاره می کند می خوانیم: عادت کردیم به غر زدن اما هر چه می گردم بهانه ای برای غر زدن نمی یابم. همه جا تمیز است، مرتب است، همه خوب کار می کنند، از رئیس گرفته تا خانم جوان آرام و مهربانی که مسئول فتوکپی جلوی در ورودی اداره است. این کارگردان سینما در پایان با توضیح شرایط به وقوع پیوسته برای خود و همراهش در اداره ثبت اسناد و املاک رشت می نویسد: چقدر احساس شرم می کنم برای حسی که روز اول و هنگام ورود به اداره داشتم.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code