| سه شنبه، 07 بهمن 1399
نگاه ایران: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به این که کشورها از جمله اسپانیا می کوشند که کیوی را از گیلان بخرند و با بسته بندی مناسب به کشورهای حاشیه کاسپین بفروشند، گفت: اگر در این عرصه غفلت کنیم، کیوی استان به نام گیلان به کام اسپانیا خواهد بود. «منوچهر پارسافر» در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با بازدیدهایی که از باغات کیوی استان انجام شده است، امسال میزان خوبی از کیوی در استان برداشت خواهد شد. وی افزود: قیمت و بازار خوب کیوی باعث شده است، تا ارتقای کمیت و کیفیت این محصول در استان بیشتر مورد توجه کیوی کاران قرار بگیرد. پارسافر ادامه داد: باغات کیوی مراحل رشد زایشی را به خوبی گذرانده اند، پیش بینی می شود، امسال شاهد تولید خوب این محصول در استان باشیم. وی خاطرنشان کرد: کیوی از جمله محصولات کشاورزی است که از بازارپسندی بسیار خوبی در کشورهای حاشیه خزر برخوردار است. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: ارتقای کیفیت و کمیت کیوی های صادراتی موجب خواهد شد، که هم چنان بتوانیم بازارهای کیوی را در کشورهای همسایه از آن خود کنیم. وی افزود: با ارتقای کیفیت محصولات صادارتی کشاورزی از جمله کیوی، باید رقبای این محصول در سایر کشورها برای کسب بازارهای هدف از جمله اسپانیا را کنار بزنیم. پارسافر تصریح کرد: با صادرات خوب کیوی و حفظ بازارهای هدف، ارزش افزوده تولید این محصول به کیوی کاران برمی گردد. وی از تشکیل تعاونی کیوی کاران در استان خبر داد و افزود: زنجیره کیوی در استان تشکیل شده است و ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا بازارهای هدف کیوی گیلان را حفظ کنیم. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: سال گذشته 141هزار تن کیوی در استان تولید شد و به نظر می رسد، تولید این محصول امسال در استان بیشتر شود. وی با اشاره به این که کشورهای از جمله اسپانیا می کوشند که کیوی را از گیلان بخرند و با بسته بندی مناسب به کشورهای حاشیه خزر بفروشند، گفت: اگر در این عرصه غفلت کنیم کیوی استان به نام گیلان به کام اسپانیا خواهد بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code