| شنبه، 27 دی 1399
نگاه ایران: تسنیم نوشت: حسن یونس سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه همایش گرامیداشت روز ملی اصناف در پاسخ به این سؤال خبرنگار تسنیم که "مردم این روزها از شما با عنوان مرد شماره یک تنظیم بازار کشور خیلی انتظار دارند، چه کارهایی را برای پاسخگویی به این انتظارات دردستور کار دارید؟"، اظهار کرد: «من از رسانه ها انتظار دارم که این قدر چرت وپرت به مردم نگویند تا ما حرف هایمان را بزنیم». وی افزود: «من قصدی برای صحبت در این شرایط نداشتم». معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اینکه "مردم از شما به عنوان مسئول انتظار تنظیم بازار را دارند؟" با خنده گفت:«چه انتظاری دارند؟». سینکی در پاسخ به اینکه "برای تنظیم بازار چه اقداماتی را در دستور کار دارید؟"، گفت: «من به شما نباید جواب بدهم». وی هنگامی که با این جواب خبرنگار تسنیم مواجه شد که رسانه ها نماینده مردم هستند و مردم انتظار پاسخگویی مسئولان را دارند، گفت: «شما خبرنگار هستید و نماینده مردم نیستید». بنابر این گزارش، وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در ابلاغی تمام اختیارات خود را در کارگروه تنظیم بازار به سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی خود واگذار کرده است. فایل صوتی اظهارات معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم را در ادامه بشنوید. [audio ogg="https://negahiran.ir/wp-content/uploads/2018/06/audio_2018-06-23_22-56-58.ogg"][/audio]

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code