| شنبه، 27 دی 1399
نگاه ایران: مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: با توجه به افزایش دما، خشکی هوا و تراکم پوشش گیاهی در مراتع و جنگل های استان، احتمال وقوع آتش سوزی زیاد است. «صدیقی»، در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز فصل تابستان، اظهار کرد: با توجه به افزایش دما، خشکی هوا و تراکم پوشش گیاهی در مراتع و جنگل های استان، احتمال وقوع آتش سوزی زیاد است. وی عرصه های جنگلی و مرتعی استان گیلان را در معرض خطر آتش سوزی دانست و افزود: ضرورت دارد کشاورزان، دامداران، گردشگران و تمام کسانی که در محیط های طبیعی برای فعالیت یا تفریح حاضر می شوند. از روشن کردن آتش به جد خودداری کنند. صدیقی، با بیان این که همه نیروهای سخت کوش مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان در آماده باش کامل برای مقابله با آتش سوزی احتمالی هستند، خاطرنشان کرد: در صورت رویت و اطلاع از حریق در عرصه های جنگلی و مرتعی با شماره تلفن 1504(امداد جنگل و مرتع) تماس بگیرید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code