| چهارشنبه، 08 بهمن 1399
نگاه ایران: مدیر ساخت وتوسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: با ساخت جاده بناب - منجیل، مسیر 300 کیلومتری زنجان – رشت 120 کیلومتر می شود. مسعود بیات منش در گفت وگو با ایرنا افزود: استان زنجان 6 پروژه راه سازی مهم ملی دارد و همزمان هفت جاده با این پروژه ها ساخته می شود که چهار جاده مسیر اصلی برای ارتباط با استان های همجوار اردبیل، گیلان، آذربایجان غربی، کردستان و همدان است و سه جاده به بزرگراه تبدیل می شود که این جاده ها در شبکه بزرگراهی درجه یک کشور و آسیایی قرار دارند. وی، به پروژه راه اصلی بناب – منجیل اشاره کرد و ادامه داد: از سه راهی طارم تا منجیل 105 کیلومتر و کریدور مناسبی برای ارتباط منطقه شمالغرب و شمال به شمار می رود که توجیه مناسبی دارد به همین دلیل در حال مذاکره با بخش خصوصی برای ساخت این مسیر هستیم و درآمد جاده منابع این بخش را تامین خواهد کرد. مدیر ساخت وتوسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: از مسیر 105 کیلومتری سه راهی طارم تا منجیل، حدود 86 کیلومتر در این استان و 19 کیلومتر از آن نیز در استان گیلان قرار دارد. بیات منش با بیان اینکه 86 کیلومتر حوزه استان زنجان به هشت قطعه تقسیم شده است، خاطرنشان کرد: ساخت چهار قطعه آن به پایان رسید و حدفاصل روستای ذاکر تا سرخه دیزج سخت ترین قطعه این مسیر به طول 30 کیلومتر است که 15 کیلومتر آن در دست پیمانکار قرار دارد. به گفته وی، 15 کیلومتر دیگر مسیر روستای ذاکر تا سرخه دیزج از طریق سرمایه گذار با منابع خود جاده ساخته می شود و منابع آن نیز از محل اخذ عوارض تامین خواهد شد. مدیر ساخت وتوسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، پیش بینی پایان این پروژه را سه ساله با یکهزار و 200میلیارد ریال سرمایه گذاری بیان کرد. بیات منش خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهم منعقد شده 70 درصد از این هزینه توسط پیمانکار و 30 درصد نیز توسط راه وشهرسازی پرداخت می شود که مراحل قانونی خود را طی می کند. وی یادآوری کرد: با تکمیل کریدور بناب – منجیل، خودروهای سنگین از این مسیر به دلیل صعب العبور بودن تردد نخواهند کرد و مسیر 300 کیلومتری زنجان – قزوین – رشت را طی می کنند. مدیر ساخت وتوسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: با پایان یافتن پروژه بناب - منجیل این مسیر 300 کیلومتری به 120 کیلومتر کاهش خواهد یافت. بیات منش تاکید کرد: براساس محاسبات انجام شده با ساخت این جاده و کوتاه شدن مسیر، سالانه 200 میلیارد ریال در مصرف سوخت صرفه جویی خواهد شد. وی اظهارکرد: از محل صرفه جویی سوخت، جاده بناب - منجیل، 6 ساله سود خود را تامین خواهد کرد. این مسئول یادآوری کرد: انتظار داریم در این جاده 10 هزار ترافیک جذب و راه شریانی شده با اشباع شدن ترافیک در 10 سال آینده نیز به بزرگراه تبدیل شود. بیات منش افزود: هرچه ترافیک در جاده های استان زنجان افزایش یابد منافعی را به لحاظ شغل های خدماتی ایجاد می کند. هم اکنون استان زنجان چهار هزار کیلومتر راه روستایی دارد که 400 کیلومتر آن راه دسترسی است و نیازی به آسفالت ندارد. سه هزار و 600 کیلومتر از این راه ها باید آسفالت شود که در استان از این مقدار سه هزار و 300 کیلومتر آسفالت شده است. استان زنجان پنج هزارو 840 کیلومتر راه ارتباطی دارد که از این میزان، 200 کیلومتر آزاد راه، 113 کیلومتر بزرگراه، 342 کیلومتر راه اصلی و 974 کیلومتر راه فرعی است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code