| جمعه، 03 بهمن 1399
نگاه ایران:  محمد دادرس، سرپرست اداره کل هواشناسی گیلان گفت: با استقرار توده هوای گرم و مرطوب در منطقه، دمای هوای استان به طور نسبی افزایش می یابد.
محمد دادرس سرپرست اداره کل هواشناسی گیلان گفت: با استقرار توده هوای گرم و مرطوب در منطقه، دمای هوای استان به طور نسبی افزایش می یابد. وی افزود: بر اساس نقشه های هواشناسی، افزایش دما تا اواسط هفته میهمان آسمان گیلان است. سرپرست اداره کل هواشناسی گیلان تصریح کرد: دریای خزر امروز با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر برای فعالیت های گردشگری مناسب است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code