| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان گفت: بیشترین سطح زمین های زیر کشت دوم به راتون اختصاص داده شد. حبیب جهانساز با اشاره به اینکه کشت دوم موجب ارتقای درآمد کشاورزان و ماندگاری جوانان روستایی در روستاها می شود، گفت: گیلان 238 هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد که امسال کشاورزان گیلانی در 60 هزار هکتار از این شالیزارها اقدام به کشت دوم کردند. وی میزان محصولات تولید شده را در این اراضی 170 هزار تن محصول عنوان کرد و ادامه داد: کشاورزان گیلانی با برداشت محصولات کشت دوم سه هزار میلیارد ریال درآمد کسب کردند. جهانساز تصریح کرد: سبزیجات، حبوبات، شبدر، علوفه، گندم و جو از دیگر محصولات کشت دوم در گیلان بودند، اما همچنان راتون که برنجی کم رنج تر از برنج اولیه است، صدر نشین محصولات کشت دوم گیلان شد. به گزارش ایسنا، گیلان 317 هزار خانوار کشاورز دارد و کشت دوم محصولات کشاورزی در گیلان همه ساله بعد از برداشت برنج، از اواخر شهریور آغاز می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code