پنجشنبه، 03 بهمن 1398 | 2020 Thursday 23 ,January  
نگاه ایران: رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور گفت: الگوهای غربی و اروپایی برای توسعه پایدار و همه جانبه ایران مناسب نیست. به گزارش ایرنا سید محمد بهشتی روز پنجشنبه در سی و پنجمین نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با موضوع امتناع از زمینه افزود: طی دهه های اخیر و از سال 1335 که درآمد نفتی به صورت جدی تر وارد اقتصاد ایران شد، کوشیدیم غلط های سرزمین مان را بگیریم. وی این مشکلات را به بیماری اوتیسم تشبیه و بیان کرد: در بیماری اوتیسم ممکن است فرد نابغه باشد، اما توانایی انجام یک کار ساده و پیش پا افتاده را ندارد و ما دچار چنین وضعیتی شده ایم. رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور ادامه داد: پیشتر هرکس که در این سرزمین زندگی می کرد، مالیات می داد و این، امری بدیهی است ولی فرار از مالیات، اقدام جدیدی است که در گذشته، مشاهده نمی شده است. وی اتکاء به نفت خام را به دلیل نداشتن استعداد در تولید ارزش افزوده دانست و گفت: قبل از ظهور صنعت در اروپا، صنعت در ایران وجود داشته و سرزمین ما جزو کشورهای پیشرو در صنعت بوده و از دیرباز، در بازارهای ما در کنار فروش، تولید هم مطرح بوده است. بهشتی بازار آهنگران و کفاشان را از جمله این موارد عنوان کرد و گفت: کشاورزی و دامپروری در کنار پرداختن به صنعت و تجارت در ایران مورد نظر بوده است. وی در ادامه سخنانش با اشاره به وجود تفاوت هایی بین ایران و کشورهای اروپایی گفت: برنامه ای که در آن سرزمین قابل اجراست، برای کشورمان نتیجه بخش نیست و اجرای آن، موجب وارد آمدن خسارت هایی می شود. وی با بیان اینکه اکنون نیازمند تغییر متناسب با شرایط هستیم، افزود: فرهنگ به معنای دانایی، از تعامل تاریخی انسان با محیط حاصل می شود و با توجه به اینکه دچار نسیان نسبت به فرهنگ شده ایم، راه حل آن یادآوری است. بهشتی خاطرنشان کرد : در طول تاریخ، دانایی توسط فرهیختگان و فرزانگان به دانش تبدیل شده اما نظام آموزشی ما ، سواد را معادل دانایی می داند و آن را آموزش می دهد که زیاد دوام ندارد. سلسله نشست های تخصصی توسعه، هر ماه به همت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان برگزار می شود.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code