| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای کاسپین
       کد خبر: 18842
نگاه ایران: مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای کاسپین گفت: تراز آب دریای کاسپین 30 سانتی متر کاهش یافته است. جواد ملک گفت: میانگین تراز آبی دریای کاسپین در سال آبی 94-93، منفی 26 و 89 صدم متر است که در مقایسه با پارسال 22 سانتی متر و در مقایسه با دو سال پیش 30 سانتی متر کاهش یافته است. وی افزود: سال آبی از اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد محاسبه می شود. ملک با بیان اینکه بیشترین تراز آب دریای کاسپین در سال آبی 75-74 ثبت شده است، گفت: از این دوره آبی تاکنون آب دریای کاسپین حدود یک و سه دهم متر کمتر شده است. جواد ملک اعلام کرد: دبی رودخانه ولگا که 80 درصد آب دریای کاسپین را تامین می کند، در دوره پرآبی و در بهار سال میلادی 2015، 65 و نیم کیلومتر مکعب بود که 24 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبلتر ازآن است. مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای کاسپین افزود: کاهش بارندگی ها و افزایش دما، دو عامل اصلی کاهش تراز آب دریای کاسپین است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code