رئیس موسسه تحقیقات تاسماهیان خزر در حاشیه بازدید استاندارگیلان مطرح کرد؛
چاپ
نگاه ایران: رئیس موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر گفت: ارزش هرکیلو صادرات خاویار برابر با ۳۲ بشکه نفت خام است. مریم فلاحی در حاشیه بازدید استاندار گیلان از موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر گفت: ماهیان خاویاری ۲۰۰ میلیون سال قدمت دارند و به عنوان فسیل زنده محسوب می شوند. وی ادامه داد: در جهان ۲۷ گونه مختلف ماهیان خاویاری وجود دارد که ۵ گونه در دریای خزر است و باتوجه به کاهش ذخایر ماهیان در دریای خزر هر سال میزان صید رو به کاهش است. فلاحی خاطرنشان کرد: عوامل انسانی شامل برداشت غیراصولی و صید غیرمجاز، آلودگی های نفتی و صنعتی، تخریب زیستگاه ها، تخریب مناطق نوزادگاهی، افزایش جمعیت و بیکاری باعث کاهش ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر شده است که علاوه بر آن عوامل طبیعی از جمله خشکسالی، بیماری ها، مزاحمان اکولوژیک و عوامل تهدیدکننده بیولوژیک بومی از مهم ترین دلایل این کاهش است. وی ادامه داد: ارزش هر کیلو صادرات خاویار در سال ۹۵برابر با ۱۸۱۳ دلار بوده که با احتساب قیمت هر بشکه نفت بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۷(۵۸-۵۴) ارزش صادرات هرکیلو خاویار برابر با ۳۲ بشکه نفت خام است. فلاحتی تصریح کرد: طی سال های اخیر هرچند برداشت ماهیان خاویاری از دریا کاسته شده است اما پرورش ماهیان خاویاری رو به افزایش است و گیلان و مازندران بیشترین مزارع پرورش ماهی کشور را دارند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code