| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: غلامعلی دهقان، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در گفت وگویی با بیان اینکه دایره اعتدال گرایی و اصلاحات وسیع تر از گذشته شده است، تاکید کرد: درباره نسبت جریان اعتدال و اصلاحات باید گفت، این دو جریان همانند یک روح در دو بدن هستند. ما هم معتقدیم که اصلاح طلبان همیشه حامی دولت بوده و هستند و هیچگاه و هیچکس نمی تواند این موضوع را انکار کند.
آقای دهقان، گروهی از اصولگرایان صحبت های اخیرتان را به عنوان اختلاف شما با اصلاح طلبان تعبیر کردند و آن را جدایی حزب اعتدال و توسعه و حامیان دولت از اصلاحات می دانند. نظرتان در این باره چیست؟
جدایی جریان اعتدال و اصلاح طلبان خواب و خیالی بیش نیست جریان اعتدال و اصلاحات در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به ائتلاف و در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، عملا به اتحاد رسیدند و در حال حاضر این دو جریان، حامیان بیشتری هم دارند، واقعیت این است که دراین میان برخی از اصولگرایان معتدل هم به اتحاد بین اصلاح طلبان و اعتدالیون پیوسته اند. و یک ائتلاف نانوشته شکل گرفته است. ائتلافی که می تواند مانع از پیروزی تندروها شود.
دایره اعتدال گرایی و اصلاحات وسیع تر از گذشته شده است. درباره نسبت جریان اعتدال و اصلاحات باید گفت، این دو جریان همانند یک روح در دو بدن هستند. ما هم معتقدیم که اصلاح طلبان همیشه حامی دولت بوده و هستند و هیچگاه و هیچکس نمی تواند این موضوع را انکار کند. آنان که عدم حضور در یک ستاد انتخاباتی را مستمسک یک اختلاف و انشقاق می دانند، فرافکنی می کنند و به این طریق می خواهند از کاه، کوه بسازند، اما سخت در اشتباهند. تفرقه، در بین خود آن هایی است که به دنبال اختلاف افکنی بین اعتدال و اصلاح طلبان هستند. اعتدال و توسعه تعامل حداکثری با جریان اصلاحات دارد. حامیان اعتدال و اصلاحات پیروز انتخابات اسفندماه هستند.
اما در مورد ستادهای انتخاباتی اختصاصی هم باید گفت ما در انتخابات ریاست جمهوری 92 ستاد انتخاباتی خود را داشتیم، همان طور که ستاد انتخاباتی روحانی هم اختصاصی و ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان هم جدا بود اما همگی یکسو و به دنبال یک هدف بودیم و در یک بزنگاه تاریخی، در روزهای منتهی به انتخابات، همه یکی شدیم. بنابراین بزرگنمایی برخی مسائل نشان می دهد، جریانی تلاش داردتا در میان اصلاحات و اعتدال اختلاف ایجاد کند و حال آنکه این نسخه های مخالفین این اتحاد، نسخه های نخ نما شده ای است که نمی تواند با بازی های سیاسی کارگر بیفتد.
آیا فکر نمی کنید صحبت های خود شما بود که این بهانه را به دست عده ای داد تا به موضوع تشتت بین حزب اعتدال و توسعه با اصلاح طلبان بپردازند و از این صحبت ها چنان نتیجه گیری کنند که بین حامیان دولت با اصلاح طلبان اختلاف افتاده است؟ و به نظرتان زمان صحبت های اینچنینی از سوی شما در شرایط انتخابات زمان درستی بود ؟ اینگونه موضع گیری باعث بدبینی نمی شود؟ اینکه بیایید رسما به حرف یکی از چهره های اصلاح طلب انتقاد کنید و بگویید به خاطر گفته های ایشان ستاد جداگانه ای خواهیم داشت؟
ما ستاد انتخاباتی خودمان را همیشه داشتیم و اصلاح طلبان هم ساز و کارخودشان را دارند، این موضوع سبب شد که عده ای این جدایی ستادها را بسیار بزرگ تر از آن چیزی که هست مطرح کنند. مشترکات بین حزب اعتدال و توسعه با اصلاح طلبان آن قدر هست که تفاوت ها به چشم نیاید، اگر هم نقدی بر برخی داشتم، اختلاف نظر در تاکتیک ها بوده ولی استراتژی اعتدالیون و اصلاح طلبان یکسان است. در حقیقت همان طور که آقای «مرعشی» در گفتگو با روزنامه شما، اشاره کردند، حزب اعتدال و توسعه ساز و کار خود را دارد و عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان هم نیست. پس این امر جدایی ستادها طبیعی است. اما متاسفانه برخی موضوع را از زاویه ای نگاه کردند که انگار جدایی ستادها یعنی اختلاف. به نظر می رسد در فضایی هستیم که التهابات سیاسی بیشتر هم می شود و همین التهابات باعث شد تا برخی چنین برداشتی را تحمیل کنند و اذهان را از واقعیت دور دارند.درواقع رسانه های رقیب سعی کردند که موضوع را به انحراف بکشانند.
از دیدگاه شما اگر فرض را بر جدایی حزب اعتدال و توسعه از اصلاح طلبان بگیریم، آیا می شود گفت که این به معنی جدایی حامیان دولت از اصلاح طلبان است؟ یا بالعکس، به معنی جدا شدن حزب اعتدال و توسعه از حامیان دولت به شمار می آید؟
ما معتقدیم که دولت آقای روحانی امروز بیش از گذشته، مقبولیت اجتماعی دارد. چرا که اگر در انتخابات ریاست جمهوری 92، اعتدالیون و اصلاح طلبان این پیروزی را رقم زدند، امروز عده ای از اصولگرایان هم به این جرگه پیوستند و با اصلاحات و اعتدال همراه شدند. بنابراین باز هم تاکید می کنم تفکیک ستاد انتخاباتی به معنی جدایی حزب اعتدال و توسعه،ازاصلاح طلبان نیست. بلکه ما با یکدیگر همسو هستیم، هر جریان با حفظ موقعیت خود می تواند در رقابت ها شرکت کند و این اصلا دلیلی بر جدایی نخواهدبود. الان هم معتقدیم که برخی اصولگرایان معتدل، سمت و سوی خوبی پیدا کرده اند و در قضیه برجام یک ائتلاف نانوشته با اصلاح طلبان و اعتدالیون داشتند. آن چه اهمیت دارد ایستادگی در برابر جریان تندرو است. هم اکنون هم می گوییم که سه جریان اصلاحات و اعتدال و اصولگرایان معتدل در برخی استان ها می توانند با یکدیگر هم پوشانی هایی داشته باشند.
جریان رقیب برای آنکه اختلافات خود را پوشش دهد، بحث جدایی حامیان دولت و اصلاح طلبان را مطرح کرده است. اما در شرایط فعلی نوعی اجماع نانوشته بین سه جریان اصلاح طلب و اعتدالیون با برخی اصولگرایان میانه انجام شده است.
استراتژی حزب اعتدال و توسعه در حال حاضر به چه شکلی است و هماهنگی که قرار است با اصلاح طلبان در انتخابات اسفند داشته باشید چیست ؟چون شائبه ای مطرح است که با توجه به نزدیکی شما با دولت و آقای نوبخت، گفته می شود دولت، یک ائتلاف با آقای لاریجانی را ارجح می داند تا ائتلاف با اصلاح طلبان. شما چنین موضوعی را تایید می کنید؟
دولت وظیفه قانونی و ملی بیطرفی در انتخابات و اجرای صحیح آن را برعهده دارد و هیچ گاه دولت ها به خودشان اجازه دخالت نمی دهند. اما حزب اعتدال و توسعه به عنوان یکی از حامیان دولت، خط قرمزی دارد و آن عدم پیروزی جریان تندرو و رادیکال کشور است. ما معتقدیم که آرایش سیاسی انتخابات همچنان تغییری نکرده و اگر در این دو سال خوب دقت کنید، بخشی از اصولگرایان که ما آن ها را واقع بین می دانیم به اصلاحات و اعتدال پیوسته اند، بنابراین تلاشمان این است تا اگر در شهرستان ها، گزینه تندرویی از رقیب وجود دارد اعتدال و توسعه و اصلاح طلبان با اصولگرایان میانه به یک گزینه برسند. در تهران هم تمامی تلاش، بر تعامل حداکثری و هم پوشانی هر چه بیشتر با معتدلین عرصه سیاسی کشور است. رویکرد جریان اصلاحات رویکردی اعتدالی، سازنده و رو به جلوست. بنابراین با نگاه عقلانی به کشور، منافع ملی را بیش از گذشته تامین می کنیم. حزب اعتدال و توسعه کسی را به کسی ترجیح نمی دهد. معیار ما موضع گیری های افراد و جریانات طی دو و نیم سال گذشته است و به نظر ما، هم اصلاح طلبان و هم گروهی از اصولگرایان میانه این عقلانیت را نشان داده اند. به همین منظور ما خود را به آنها نزدیک می دانیم، آنها هم خودشان را به ما نزدیک می بینند، البته مرزبندی های گذشته وجود دارد و به نظرم این یک نقطه ضعف است. اینکه بگوییم چون ما در یک تشکیلاتی بودیم پس نمی توانیم با دیگران تعامل داشته و ائتلاف کنیم.
فراموش نکنیم ما در روزگاری هستیم که می توان مرزهای تشکیلاتی را درنوردید و به خاطر منافع ملی به اجماع و حتی ائتلاف مکتوب و نوشته شده رسید. حزب اعتدال و توسعه وظیفه خود می داند تا نوعی اجماع بین اصلاحات و اعتدال با برخی اصولگرایان معتدل شکل دهد و فکر می کنم که این کار آثار خودش را هم گذاشته است. بخش قابل توجهی از نخبگان هم به این موضوع رسیده اند که خط قرمز ما باید تندروی باشد. می بینید که اگر امروز اصولگرایان میانه تحت عنوان رهروان شکل می گیرند برای رودررویی با همان گروه تندروی مخالفی است که با برجام در مجلس مخالفت کردند و تعدادشان «صدنفر» بود. بنابراین اصلاح طلبان و اعتدالیون هم در شرایط فعلی موافق این دیدگاه هستند که نگذارند گروه تندرو وارد عرصه شود.پس ما می توانیم از هر فرد خردگرایی حمایت کنیم.
شما در گفته پرحاشیه قبلی تان اشاره کردید که ما در انتخابات شاهد ارائه لیست های جداگانه ای از اعتدالیون، اصلاحات،اصولگرایان میانه و جبهه پایداری خواهیم بود، آیا گفتن از این لیست های جداگانه، با حرفهای امروزتان با ما در تناقض نیست؟
خیر! چون جریان اعتدال و توسعه می تواند محمل سه جریان فکری سیاسی کشور باشد و آن حصارها را بشکند و اجماعی را که معتقد است باید در مقابل جریان تندرو شکل بگیرد با لیست خودش ایجاد کند. به خاطر داشته باشیم در همه جای دنیا، در مواقع خاص، دولت ائتلافی شکل می گیرد، وضعیت خاورمیانه هم در شرایط فعلی وضعیت خوبی نیست، افراطی گری در هر یک از اقصی نقاط منطقه به شکل های مختلف، خودش را نشان داده است، بنابراین وظیفه عقلا است که از منافع جناحی بکاهند و منافع ملی شان را ترجیح دهند.
اتفاقی که در سال 84 افتاد باید یک درس عبرت باشد، در آن انتخابات گزینه های جریان اصلاحات و میانه به میدان آمدند و 17 میلیون رای در آرای اصلاح طلبان خرد شد و از آن اختلاف، کسی به پیروزی رسید که در 8 سال گذشته عملکردش را مشاهده کردیم. بنابراین حرف ما این است، که در شرایط فعلی یک نقطه مشترک وجود دارد. آن هم نگاه عقلانی و مبارزه با تندروی است. برای همین ما فکر می کنیم شکستن حصارهای تاریخی، سازمانی و تشکیلاتی چندان هم بد نیست، البته اگر پای منافع ملی ایران و آینده مطرح شود.
صحبت شما با آن کسانی که این روزها می خواهند بگویند حامیان دولت از اصلاح طلبان جدا شده اند، چیست؟
همان طور که گفتم اگر در هفته سوم تیر 84 میان اصلاح طلبان و اعتدال، ائتلاف شکل گرفته بود، از سال 92، اصلاحات و اعتدال فراتر از ائتلاف گام برداشتند و یک اتحاد را تشکیل دادند. انصراف تاریخی دکتر عارف در نهایت فروتنی و تواضع درانتخابات 92، همیشه در حافظه کشور خواهد ماند. از آنجا که معتقدیم نظام در مرحله استقرار است می بایست نگاه عقلانی بر سیاست خارجی و داخلی ایران داشته باشیم. فکر می کنیم که دایره اعتدال باید گسترش بیابد. می خواهم به کسانی که عدم حضور حزب اعتدال و توسعه در ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان را بهانه ای برای اختلاف سیاسی این دو جناح قرار داده اند بگویم که دروغ هم حدی دارد. آنهایی که می گویند میان دولت و حامیان آن یعنی اعتدال و اصلاحات اختلافی افتاده است بزرگترین دروغ سال را گفته اند. اصلاح طلبان و حامیان دولت یکی هستند و از هم جدا نمی شوند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code