نگاه ایران:  به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت، سید امیرحسین علوی با بیان این موضوع که امروز دغدغه اصلی مدیریت شهری تدوین و اجرای صحیح طرح تفصیلی به عنوان طرحی جامع برای چشم انداز شهر رشت است، خواستار توجه همه متولیان این امر شد. وی اظهار داشت با توجه به اینکه یکی از مهمترین مباحث مطروحه در ماههای اخیر در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت موضوع طرح تفصیلی است، با تقدیر از تلاش ها و زحمات این معاونت خواستار اعمال موارد اصلاحی مورد نظر، معاونت عمرانی استانداری و سازمان نظام مهندسی شد. رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تقدیر از تعامل ایجاد شده ما بین شهرداری و معاونت عمرانی استانداری، مدیرکل فنی استانداری، مدیر امور شهری استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی با تاکید بر تاثیرات مثبت اجرای صحیح این طرح بر شفاف سازی آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماده ۵ و بسیاری از حوزه های دیگری که مستقیما با شهروندان ارتباط دارند، تسهیل و تسریع امور شهروندان را نتیجه اجرای دقیق و کامل طرح تفصیلی دانست.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code