| دوشنبه، 11 اسفند 1399
نگاه ایران: خبرگزاری میزان گزارش: داد برای خرید خودروی جک در بازار بسته به مدل موردنظر و میزان کارکرد آن باید حداقل ۲۸ میلیون تومان پرداخت کرد.
این جدول قیمت برخی انواع خودروی جک را نشان می دهد:

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code