| دوشنبه، 14 آذر 1401
انتقادها منجر به تغییر تابلوی بحث برانگیز شد؛
       کد خبر: 187913
نگاه ایران: نصب یک تابلوی حمایتی از تیم ملی در میدان ولیعصر تهران چنان بازتاب و انتقاد گسترده مردمی به دنبال داشت که سرانجام سازمان هنری اوج که منتشر کننده آن بود، تصویر را تغییر دهد.
حالا به جایش بیلبورد بزرگی نصب است که واقعا نشان دهند هیجان 80 میلیون نفر است. حالا دیگر «یک ملت یک ضربان » در این تصویر جاری شده است. این حاصل همدلی برای داشتن یک حق است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code