| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران:  سه فیلمنامه در شورای صدور پروانه ساخت فیلم های سینمایی مجوز گرفتند. فیلمنامه های «هیس پسرها فریاد نمی زنند» به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی پوران درخشنده در ژانر اجتماعی، «دَبیت» به تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل صفاری و نویسندگی مهدی علی میرزایی در ژانر کمدی و «آهوی پیشونی سفید 3 » به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی سیدجواد هاشمی در ژانر کودک و نوجوان موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code