| سه شنبه، 15 آذر 1401
نگاه ایران: والدین ۴ دانش آموز دیگر مدرسه معین صبح دیروز برای شکایت از ناظم متخلف مدرسه به پلیس امنیت مراجعه کردند.
 پدر یکی از دانش آموزان شاکی به «ایران» گفت: صبح دیروز سه شنبه، ۴ خانواده دیگر که تاکنون شکایت شان را از ناظم متخلف و مسئولان مدرسه به طور رسمی مطرح نکرده بودند به پلیس امنیت رفتند و شکایت شان را ثبت کردند. وی در ادامه افزود: قرار است صبح یکشنبه آینده همه خانواده های دانش آموزان جلوی مدرسه تجمع کنند تا مشخص شود که دستگاه قضایی و وزارت آموزش و پرورش چه برنامه ای برای ادامه فعالیت این مدرسه در نظر خواهند گرفت. نماینده شاکیان مدرسه در پایان گفت: ما تنها به دنبال تنبیه و محکوم شدن ناظم مدرسه نیستیم و امیدواریم که وزارت آموزش و پرورش در خصوص مدرسه مذکور و شیوه مدیریت آن نیز تدابیر درستی بیندیشد چراکه فقط فرزندان ما در این مدرسه نیستند و اگر قرار است فعالیت این مدرسه ادامه پیدا کند باید وضعیت مدیریت آن تغییر یابد تا سایر دانش آموزان چه در حال حاضر و چه در آینده از امنیت کافی برخوردار باشند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code