| دوشنبه، 07 آذر 1401
نگاه ایران/ مائده سیدی: نوزدهمین دوره از طرح کوچه گردان عاشق، توسط جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) در رشت همزمان با سایر نقاط کشور برگزار شد. این طرح، قدیمی ترین طرح جمعیت امام علی است که هرساله در دهه دوم ماه مبارک رمضان، کیسه های حاوی مواد مورد نیاز خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت در سطح شهر توزیع می شود. در رشت، سال گذشته 30 کیسه و سال جاری 50 کیسه در سطح شهر توزیع شد.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code