شنبه، 16 فروردین 1399 | 2020 Saturday 04 ,April  
نگاه ایران: آنچه در زیر می آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی خرداد ماه 97 است که کمتر از 40 میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code