| سه شنبه، 08 آذر 1401
نگاه ایران: رییس پزشکی قانونی کل کشور تجاوز به دختر بچه افغان در خمینی شهر را تایید کرد. به گزارش ایلنا، احمد شجاعی (رییس پزشکی قانونی کل کشور) گفت: موضوع تجاوز به دختربچه افغان در خمینی شهر توسط سازمان پزشکی قانونی تایید شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code