| پنجشنبه، 17 آذر 1401
نگاه ایران/ بابک جدی: آتش نشانی از مشاغل سخت و حساس به شمار می رود. آتش نشانان باید ۲۴ ساعته به حالت آماده باش باشند، آنها در ماه رمضان مانند خیلی از مشاغل دیگر که در لحظات قبل از افطار تعطیل می شوند، در کنار خانواده خود نیستند و روزه را با طعم عشق و آتش در کنار همکاران خود افطار می کنند. تصاویر زیر خدمت آتش نشانان ایستگاه آتش نشانی صومعه سرا در ماه مبارک رمضان را از دریچه دوربین نگاه ایران به تصویر کشیده است.    

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code