| پنجشنبه، 17 آذر 1401
نگاه ایران:  فرد حیوان آزار فومنی به 74 ضربه شلاق محکوم شد. فردی که در یکی از مناطق شهرستان فومن اقدام به بستن و سپس ضرب و شتم شدید یک قلاده سگ کرده بود، پس از شناسایی و با شکایت اداره حفاظت محیط زیست فومن تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود به 74 ضربه شلاق محکوم شد. این فرد که اقدام به گرفتن و بستن سگ با طناب و سپس ضرب و شتم و آسیب شدید و تأثرانگیز آن کرده بود و فیلم آن نیز در شبکه های مجازی انتشار یافته و باعث جریحه دار شدن روحی شهروندان شده بود با پیگیری و شناسایی فرد خاطی و شکایت اداره حفاظت محیط زیست فومن، موضوع تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و در نهایت پس از رسیدگی، به جرم حیوان آزاری به 74 ضربه شلاق محکوم شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code