| شنبه، 20 خرداد 1402
افشاگری مازیار ناظمی درباره گزارشگر اعزامی به جام جهانی؛
       کد خبر: 187043
نگاه ایران: مدیر روابط عمومی وزارت ورزش در اینستاگرامش نوشته به خواست عادل فردوسی پور، گزارشگر ایران در روسیه تغییر کرده است. مازیار ناظمی نوشته به خواست عادل فردوسی پور ، گزارشگر ایران در روسیه تغییر کرده است. مازیار ناظمی مدیر روابط عمومی وزارت ورزش در اینستاگرامش نوشته نوبت اعزام گزارشگر به جام جهانی این بار باید به محمدرضا احمدی می رسید اما به خواست عادل فردوسی پور ، احمدی که از سوی برانامه ۲۰۱۸ برای اجرا دعوت شده بود، قید حضور در جام جهانی را زد و در تهران ماند تا این سهمیه به پیمان یوسفی برسد. ناظمی البته به طور تلویحی نوشته که این مسابقات حق سرهنگ علیفر بوده که باز هم از او دریغ شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code