| پنجشنبه، 02 بهمن 1399
نگاه ایران: عضو فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس، ایفای نقش نظارتی بر عملکرد بخش خصوصی در حفظ و نگهداری و بهره برداری از اماکن تاریخی را از وظایف مهم دولت برشمرد و تاکید کرد: دولت باید از منابع موجود، تسهیلاتی ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس ایفای نقش نظارتی بر عملکرد بخش خصوصی در حفظ و نگهداری و بهره برداری از اماکن تاریخی را از وظایف مهم دولت برشمرد و تاکید کرد: دولت باید از منابع موجود، تسهیلاتی ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. جعفرزاده با اشاره به واگذاری ۲۶۹ بنای تاریخی به بخش خصوصی، گفت: انجام تمامی کار ها توسط دولت، یکی از اشکالات مهم کشور است که خروج از آن به سختی اتفاق خواهد افتاد در حالی که جهان پیشرفته از بخش خصوصی به عنوان یک بازوی مهم و کاربردی استفاده می کند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ایران به دو دلیل در حق آثار باستانی اجحاف می شود؛ ابتدا اینکه آن ها در انحصار دولت است اما به دلیل محدودیت های مالی توان بهره برداری حرفه ای از آن برای دولت وجود ندارد و دوم آنکه که این اتفاق باعث شده نگهداری آن ها دچار خُسران شود و مردم نمی توانند از آن ها بهره برداری کنند تا از طریق این آثار به رونق منطقه شان کمک شود. این نماینده با ذکر این نکته که رونق گردشگری با واگذاری اماکن تاریخی به بخش خصوصی وی با تاکید بر اینکه انتخاب متولی از بخش خصوصی برای آثار باستانی بهترین کاری است که می توان برای این آثار و در ادامه رونق گردشگری در یک منطقه انجام داد، افزود: بخش خصوصی می تواند مطابق استاندارد ها و البته زیر نظر یک مرجع دولتی به بازسازی و رسیدگی به اماکن تاریخی بپردازد و در ادامه از مزایای تجاری آن ها استفاده کند. جعفرزاده با بیان مثالی عنوان کرد: خانه های قدیمی متعلق به سلاطین و بزرگان تاریخ در برخی از شهر ها برای سروغذای و یا هتل و خوابگاه لوکس مورد استفاده گردشگران قرار می گیرد، بنابراین در این شرایط علاوه و بر حفظ و نگهداری از آن ها، درآمدی هم به بخش خصوصی و یا همان مردم یک منطقه سرازیر می شود. عضو فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری ادامه داد: بخش خصوصی به دلیل آنکه از این طریق کسب درآمد می کنند بعضا از کارمندان دولت بهتر و دلسوز تر عمل خواهد کرد این در حالی است که آثار تاریخی به دلیل سهل انگاری های دولتی در حال از بین رفتن هستند. بخش خصوصی آثار باستانی را متناسب با نظرات کار شناسان سازمان میراث نگهداری کنند. وی با تاکید براینکه یکی از اقدامات مهم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وارد کردن بخش خصوصی به این موضوع است، گفت: دولت باید برخی ملاحظات همچون اینکه بخش خصوصی باید آثار را متناسب با نظرات کارشناسات سازمان میراث فرهنگی نگهداری کند، داشته باشد چراکه این آثار باید را برای نسل های بعدی حفظ و نگهداری شوند نه آنکه با ایجاد تغییراتی درآن ها از ارزش تاریخیشان کاسته شود.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code