| جمعه، 04 فروردین 1402
نگاه ایران: مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی، علی اصولی را به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نفت خزر منصوب کرد. در حکم علی کاردر خطاب به علی اصولی آمده است: «بنا به پیشنهاد معاون مدیرعامل در توسعه و مهندسی و با عنایت به مراتب تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی در صنعت نفت، به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نفت خزر منصوب می شوید. موارد ذیل از جمله اهم ماموریت های جنابعالی است: برنامه ریزی جامع و ساماندهی مدیریت اجرای طرح های اکتشاف نفت و گاز در دریای خزر تسریع در ایجاد زیرساخت های مورد نیاز با هدف بهره برداری از منابع هیدروکربوری دریای خزر تلاش مجدانه جهت اجرای تفاهمنامه با جمهوری آذربایجان حفظ و نگهداری سکوی امیرکبیر امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.» علی اصولی پیشتر در فاصله سال های ۸۸ (دی ماه ۸۸) تا ۹۴ (آبان ماه) نیز به عنوان مدیرعامل در شرکت نفت خزر مشغول به فعالیت بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code