| یکشنبه، 02 مهر 1402
جعفرزاده، نماینده رشت تشریح کرد:
       کد خبر: 186172
نگاه ایران:  غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تاثیر تحریم های آمریکا بر روی بودجه کشور، گفت: در تمامی سنوات گذشته کسری بودجه وجود داشته است، اما اینکه آیا این اتفاق در سال جاری نیز رخ می دهد یا خیر، باید جلسه ای با دولت برگزار شود تا مشخص شود که سناریوهای دولت برای تامین منابع چیست. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: احتمالا ایران در فروش نفت دچار مشکل می شود، چراکه نفت کمتر یعنی بازار ضعیف تر و بازار ضعیف تر به معنای اخذ مالیات کمتر است، لذا باید منتظر ماند و مشاهده کرد که نتیجه خروج آمریکا از برجام چه می شود. باید با اتخاذ تدابیری تلاش کرد تا آمریکا در وارد کردن ضربات خود به ایران موفق نشود و از این طریق عنوان کند که با ضربه زدن به ایران نظام بودجه ای کشور را به هم ریخته است. ارائه بودجه جدید اقدام صحیحی نیست وی با اشاره به گزارش صندوق بین المللی پول درباره کسری 8 میلیارد دلاری ایران، ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون باکسری بودجه مواجه شده ایم، اما هنوز در خرداد ماه هستیم و دولت حتما طی ماه های آینده تدابیری برای کسری بودجه اتخاذ می کند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، افزود: ارائه بودجه جدید اقدام صحیحی نیست و دولت سعی می کند با اتخاذ تدابیر چنین اتفاقی رخ ندهد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید آمریکا را در اجرای تحریم ها ناکام گذاشت، تصریح کرد: باید با اتخاذ تدابیری تلاش کرد تا آمریکا در وارد کردن ضربات خود به ایران موفق نشود و از این طریق عنوان کند که با ضربه زدن به ایران نظام بودجه ای کشور را به هم ریخته است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code