سه شنبه، 29 مهر 1399 | 2020 Tuesday 20 ,October  
نگاه ایران:  تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم اردیبهشت امسال منتشر شد که براساس آن، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه ۱۰.۹ درصد مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم ۵.۹ درصد و مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ برای کل کشور عدد ۱۱۴.۱ را نشان می دهد. بیشترین عدد شاخص در این ماه مربوط به استان کرمانشاه (۱۲۰.۱) و کمترین عدد شاخص مربوط به استان بوشهر (۱۱۰.۴) است. درصد تغییرات نرخ تورم کالا ها و خدمات مصرفی خانوار در کل کشور در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوار های کل کشور ۸ درصد است. همچنین نتایج نرخ تورم استانی در کل کشور نشان می دهد بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه ۱۰.۹ درصد است که مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه ۵.۹ درصد و مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است. از سوی دیگر، درصد تغییرات نرخ تورم کالا ها و خدمات مصرفی خانوار شهری در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوار های شهری ۸.۱ درصد است. در این بخش نتایج نرخ تورم استانی نشان می دهد بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه ۱۱.۱ درصد است که مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه ۶.۱ درصد و مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است. در بخش روستایی نیز درصد تغییرات نرخ تورم کالا ها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوار های روستایی ۷.۹ درصد است. در این بخش نتایج نرخ تورم استانی نشان می دهد بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه ۱۱.۲ درصد است که مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه ۴.۶ درصد و مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code