| سه شنبه، 27 مهر 1400
نگاه ایران: با حکم قضایی فعالیت دفتر باشگاه سپیدرود رشت قطع شد. به گزارش ایلنا، عکس منتشر شده از باشگاه سپیدرود رشت نشان می دهد با حکم قضایی که فرامرز ورمقانی در اختیار داشته، به پلمپ باشگاه اقدام کرده است. بازیکنان این تیم هم که امروز صبح برای پرداخت مطالباتشان به دفتر باشگاه مراجعه کرده بودند با منشی و آبدارچی این باشگاه مواجه شدند و مالک باشگاه اعلام کرده هرگاه تکلیف واگذاری سهام مشخص شود حاضر به پرداخت بدهی ها خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code