پنجشنبه، 08 آبان 1399 | 2020 Thursday 29 ,October  
نگاه ایران:  بر اساس اعلام مرکز آمار، تعداد داروخانه های کشور نسبت به ده سال پیش ۴۹ درصد افزایش یافته است. به گزارش اقتصادآنلاین، براساس اعلام مرکز آمار ایران، طبق آخرین سالنامه آماری کشور، به ازای ٧٣٠٨ نفر از جمعیت، در سال ١٣٩٥ یک داروخانه در کشور وجود داشته که این رقم در سال ١٣٨٥، ٩٥٨١ نفر به ازای یک داروخانه بوده است. تعداد داروخانه های کشور در سال ١٣٩٥، معادل ١٠٩٣٧ بوده که نسبت به سال ١٣٨٥ (٧٣٥٨)، ٤٩ درصد افزایش یافته است. در سال ١٣٩٥، از کل داروخانه های کشور ١٢ درصد شبانه روزی و ٩ درصد دولتی بوده اند. استان های گیلان و همدان با یک درصد داروخانه دولتی، کمترین و استان ایلام با ٥٤ درصد، بیشترین داروخانه های دولتی را در سال ١٣٩٥ داشته اند. استان سیستان وبلوچستان به ازای هر ١٦٥١٨ نفر جمعیت یک داروخانه و ایلام به ازای هر ٤٧٩٥ نفر یک داروخانه، به ترتیب کمترین و بیشترین داروخانه به ازای نفر جمعیت را به خود اختصاص داده اند. ٢١ درصد از داروخانه های استان مرکزی و ٨ درصد از داروخانه های استان های آذربایجان غربی و سمنان، شبانه روزی نسبت به کل داروخانه های استان خود بوده اند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code