| دوشنبه، 03 آبان 1400
نگاه ایران/ لیلا پاکیزه : معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با تاکید براینکه کار روابط عمومی تنها در تبلیغ خلاصه نمی شود ، گفت: اما بخشی از کار روابط عمومی به تبلیغ برمیگردد. تبلیغات مدرن، پاسخگویی،  اطلاع رسانی و کسب اطلاع از اتفاقات روز هریک بخش هایی از وظایف روابط عمومی هاست. علی اصغر جمشید نژاد در نخستین نشست شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان گیلان در دولت دوازدهم که در سالن الغدیر استانداری گیلان برگزار شد، کالای روابط عمومی ها را خبر دانست و گفت: حال مسئولان روابط عمومی باید بدانند که آیا اخباری که  تولید می کنند ایا اغناء کننده است یا خیر ؟ او عدم شناسایی دقیق برخی از مدیران دستگاههای اجرایی استان از نحوه فعالیت روابط عمومی ها خاطرنشان ساخت: متاسفانه وظایف و فعالیت روابط عمومی ها بدرستی توسط برخی از دستگاههای شناخته شده نیست  و این عدم اطلاع مدیران از روابط عمومی ها در دستگاههای دولتی و  اجرایی بیش از دستگاههای خصوصی مشهود است. جمشید نژاد افزود:  اولین وظیفه روابط عمومی اثبات وجود نسبت به وظایف خطیر خود است و  اگر روابط عمومی ها بتوانند این کار رو انجام دهند مشکلات بسیار زیادی از آنان حل خواهد شد. معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان با اشاره به ضرورت  آموزش کارکنان روابط عمومی ها خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موصوع فوق روابط عمومی استانداری با توجه به نیازسنجی اقدام به دعوت از یکی ازاساتید دانشگاهها خواهد پرداخت تا هم به طرح موضوع و هم با پرسش و پاسخ نسبت به ارتقا سیستم روابط عمومی گام های خوبی برداشته شود. وی تصریح کرد: پس از تشخیص نیاز مخاطبین فعالین روابط عمومی باید باور داشته باشند که مطلع ترین فرد نسبت به موضوعات مطروحه خودشان هستند. و سپس با استفاده از تکنولوژی روزکار را شیرین و نتیجه را به مخاطبین خود انتقال دهند . جمشید نژاد با اشاره به اینکه بایدبه کارروابط عمومی دید گسترده ای داشت، خاطرنشان کرد: از انجایی که هم روابط عمومی ها توان انجام کارهای بزرگ را دارند و هم سازمانها دارای کارهای بزرگ هستند،ضروری است تا روابط عمومی هااندکی نگاه خود را بالا بگیرند و به عنوان یک اقدام عملی مدیر خود را مجاب کنند تا انعکاس گسترده ای در فعالیت ها داشته باشند. معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان با اشاره به لزوم دستیابی به تبیینی مشخص از جایگاه روابط عمومی خاطرنشان کرد: ما نیازمند آن هستیم که با استفاده از تمامی ابزارهای اطلاع رسانی ارتباط خوبی را با مخاطبین خود برقرار کنیم. وی خطر نشان کرد: امید است نتیجه این نشست به همفکری بهتر در انجام وظایف محوله روابط عمومی منجر گردد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code