| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: آن گروه از مشتریان که تا پایان هشتم خرداد امسال فرم درخواست دریافت کرده اند، به شعب مراجعه کنند. به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، در اطلاعیه جدیدی که برای سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج صادر شده، آمده است: با آرزوی قبولی طاعات و عبادات هم میهنان گرامی، بـا عنـایت به مجوز بانـک مرکزی جمهوری اسـلامی ایران و پیرو اطلاعیه پیشین بانک پارسیان به آگاهی می رساند، آن گروه از مشتریـان تعاونی اعتبار ثامن الحجج که تا پایان روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ نسبت به دریافت " فرم درخواست" اقدام نموده اند، از روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ و فارغ از تاریخ سررسید مندرج در فرم مزبور، می توانند با مراجعه به تمامی شعب بانک پارسیان در سراسر کشور، نسبت به دریافت وجوه خود اقدام نمایند. ساعات کار شعب بانک پارسیان در ماه مبارک رمضان: در استان تهران و سایر استان ها :۸.۰۰ الی ۱۶.۰۰ در منطقه آزاد قشم : ۸.۰۰ الی۱۵.۳۰ در منطقه آزاد کیش :۰۸.۰۰ الی ۱۵.۰۰
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code