| یکشنبه، 01 خرداد 1401
سخنرانی بانوی گیلانی در مراسم افطاری هنرمندان با رئیس‌جمهور:
       کد خبر: 185898
نگاه ایران: شادی پیروزی مدیر گیلانی انتشارات فرهنگ ایلیا از جملهچهره هایی بود که  در مراسم افطاری اهالی فرهنگ و هنر با رئیس جمهور نقطه نظرات خود را بیان کرد. متن کامل سخنان شادی پیروزی در این مراسم بدین شرح است. به نام آنکه گفت: کلمه، آگاهی است از بس کتاب در گروِ باده داده ایم/ امروز خشتِ میکده ها از کتابِ ماست جناب آقای رییس جمهور، سلام من از گوشه ای از سرزمینم ایران، میهمان شما هستم، از گیلان. از نماد سرسبزی و مردمان بافرهنگ. اما نکته ی ظریف آن است که ما گیلانی ها بیشتر عادت به میزبانی داریم تا میهمانی، پس این فرصتی مغتنم بود که نبایست از دست می شد. از من خواسته شده است به عنوان نماینده ی اهل کتاب و فرهنگ با شما سخن بگویم؛ نسخه هایی هم از دور و نزدیک پیچیده شد؛ از بیان مُطالبات صنفی، کمبودها، نقصان ها و کاستی ها و بیان راهکارها، و در پایان فهرستی از خواسته های اهل کتاب و نشر، تا به خدمت شما عرض کنم. اما اگر اجازه بدهید و دوستان اجازه بدهند، می خواهم خَرق عادت کنم. گفتن از کاستی ها، بی عدالتی ها، تبعیض ها و صدها مشکل ریز و درشتِ اهل قلم و نشر، مثنوی مکرر است، بی سرانجامِ خوش و گاه شفایافته به مُسکّنی و تیماری مختصر. قصه های پُرغصه ی گرانی کاغذ، چرخه ی معیوبِ پخش، بیمه ی نداشته ی اهل قلم، جولان کتاب های زیراکسی، ممیزی های ریز و درشت، مدیریت های سلیقه ای، امنیت شغلی متزلزل کتابفروشان و ناشران، جای خالی کتاب ها و نویسندگان و نیز ناشرانِ مستقل در صدا و سیما، همه و همه، حدیث های مکرر است که به کرّات گفته شده و ناشنیده مانده، پس این حدیث های ناشنیده را، به قول فُقَها: فَاضَرِبوه عَلی الجِدار. خاصه آنکه وزیرِ فاضلِ شما جناب آقای دکتر صالحی، که ما جمعی از اهالی نشر نیز بر انتخاب ایشان صِحه گذاشتیم، خود بهترین و آگاه ترینّ افراد به این مسائل اند. وزیر محترمی که دست یابی به ایشان چندان دشوار نیست، گوشی شنوا دارند و صداقتی کمیاب. اما این سخن هم نزد اهل فرهنگ خریداران بسیار دارد که همه می دانیم بسیاری از تصمیم ها برای اهل فرهنگ در جایی دیگر گرفته می شود و برخی بایدها و نبایدها، در بیرون از ساختمان وزارت ارشاد تعیین می گردد. ما شرایط را می دانیم و درک می کنیم و با همین شرایط کار می کنیم و می کوشیم همچنان به قدر توان خود دنیایی قابل تحمل تر بسازیم. در اینجا اجازه بدهید که به صراحت بگویم که من از حامیان شما بودم و هنوز هم که به پشت سر نگاه می کنم، گزینه ای بهتر از شما پیشِ رو نداشتم. اما این را در تجلیل از شما نمی گویم، چراکه باید بدانیم هرگونه تجلیل از ما، آغازِ مومیایی کردن ماست! این را از سرِ صِدق می گویم. و از سویی دیگر، چون برخی از اهل هنر، – البته با احترام به حق آزادی بیان – از تحریمِ میهمانیِ شما هم سخن نمی گویم، چرا که به زعم من، ملتِ ما از هرچه «تحریم» خسته است. از هرچه انزوا خسته است. پس چرا باید خودمان هم، خودمان را تحریم کنیم. باید یاد بگیریم که بتوانیم با هم «حرف» بزنیم، باید بتوانیم با جهان «حرف» بزنیم. ما از «قهر» کردن طَرفی نمی بندیم، چنان که با «قهر» کردن با جهان، رستگار نشدیم. همین که امروز عزیزانی می توانند میهمانی رییس جمهور را تحریم و آن را با صدای رسا اعلام کنند، بی آنکه نگرانِ عُقوبَتی باشند، دستاورد کمی نیست. هرچند این ها گام های کوچکی برای احقاق حقوقِ شهروندی و آزادی بیان است، اما به هرحال: به راهِ بادیه رفتن، به از نشستنِ باطل / که گر مُراد نیابم، به قدر وُسع بکوشم آقای رییس جمهور، می توان حدس زد که اگر جهان را به جای اهل سیاست، اهل هنر و فرهنگ اداره می کردند، جهان جایی بهتر برای زیستن بود. آقای رییس جمهور، من به میهمانی شما آمدم، بی آنکه اعتراضِ مسالمت آمیز و مطالبات حداقلی و به حقِ معلمان و کارگران و رانندگانِ سرزمینم را از یاد ببرم. من به میهمانی شما آمدم، بی آنکه رنج زندگیِ مردمان خوزستان و تنگیِ معیشتِ کول برانِ کردستان و  فقرِ مضاعفِ مردمانِ سیستان را از یاد ببرم. من به میهمانی شما آمدم بی آنکه، در فراموشی مُردنِ هنرمندان، در پستونشینی اهل فکر و ممنوع التصویری سرمایه های فرهنگ و هنر سرزمینم را فراموش کنم. ما هر روز این اخبار را می شنویم، فرزندان ما با این اخبار زندگی می کنند و بزرگ می شوند، از فیلترینگ ها عبور می کنند و در این جهانِ هولناک مجازی، با هشتگ های اعتراض، فساد، بی عدالتی، فقر، تبعیض، بالغ می شوند. اما بر این باورم که هشتگ ها و پُست های مجازی، گره ای از کارِ فرو بسته ی مردم من نمی گشاید، بلکه باید رو در رو سخن گفت و یکدیگر را تحمل کرد. آقای رییس جمهور، ما مردمانی نیک سیرت داریم که گرفتارِ سیاست های بد شده اند؛ اما می توانیم گواهی دهیم که شما برای آشتی با جهان، پای پیش گذاشتید، تا مردم ایران، بیش از این به انزوا نروند، و من شخصاً دست کم از این بابت از شما سپاسگزارم. هرچند ترفندهای بیرونی و کارشکنی های داخلی، گویی بر آن است تا سیاستی دیگرگونه رقم بخورد. اما از شما می خواهیم همچنان، تا آنجا که کرامتِ ملتِ ایران بی گزند بماند، به تلاش خود ادامه دهید و با جهان گفت وگو کنید و بگذارید تاریخ از شما به عنوان رییس جمهوری مُصلح یاد کند. آقای رییس جمهور؛ بهترین راهکار برای گره گشایی از کارِ فروبسته ی کتاب و فرهنگ، یاری جستن از خودِ اهل فرهنگ است. آن ها در شمارِ صادق ترین و کم مدعاترین مردمان این سرزمین اند. حرف و سخنشان در میان مردم جایگاهی دارد و هنوز اهل کتاب، اگر چه نه پیشِ اهل سیاست، بلکه نزدِ عموم مردم، بر صدر می نشینند و قدر می بینند. پشتوانه ی اهل کتاب را با خود داشتن، پشتوانه ی کمی نیست و آسان نیز به دست نمی آید، پس حال که اقبال همراهی بخشی از آنان با شما بوده است، آن را مغتنم بشمارید، چرا که همین اهل کتاب، تاریخِ امروز را برای فردائیان خواهند نوشت. آقای رییس جمهور، همنشینی و مشورت با اهل آگاهی و کتاب، که همواره با کلمه و فرهیختگی سر و کار دارند و نه با اسلحه و سیاست، روح را تلطیف می کند و به آرامش می انجامد، آرامشی که این سرزمین، امروز بیش از هرچیز محتاج آن است. پس به هر بهانه ای با اهل کتاب بیشتر بنشینید و باور کنید بی شک زندگیِ همه ی ما بسی بهتر می شد، اگر هر نظامی، یک جلد کتاب در کوله پشتی خود جا می داد و هر سیاستمدار یک کتاب در کیف خود. سخن را با کلامی از شاعرِ یگانه ی سرزمینم، استاد م. موید به پایان می برم که گفت: هیچ کس دوایِ زخمِ کهنه را مگر به نیشتر نکرد…
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code