| سه شنبه، 03 خرداد 1401
نگاه ایران/مریم رجبی:جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت عصر روز شنبه به ریاست فاطمه شیرزاد و با حضور شهردار منطقه ۳ رشت برگزار شد. سمیه رستگار به همراه تعدادی از معاونان و مدیرانش درباره عملکرد حدود دوماه گذشته خود به اعضای حاضر شورا یعنی فاطمه شیرزاد، اسماعیل حاجی پور و فرانک پیشگر گزارش داد.(گزارش این جلسه) کمیسیون بهداشت 7 آذر (2) کمیسیون بهداشت 7 آذر (1) کمیسیون بهداشت 7 آذر (22) کمیسیون بهداشت 7 آذر (8) کمیسیون بهداشت 7 آذر (17) کمیسیون بهداشت 7 آذر (10) کمیسیون بهداشت 7 آذر (13) کمیسیون بهداشت 7 آذر (6) کمیسیون بهداشت 7 آذر (21) کمیسیون بهداشت 7 آذر (20) کمیسیون بهداشت 7 آذر (7) کمیسیون بهداشت 7 آذر (19) کمیسیون بهداشت 7 آذر (5) کمیسیون بهداشت 7 آذر (3)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code