| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: یادگار امام(ره) گفت: یکی از بزرگترین آفاتی که در این میان پیدا می شود کسانی هستند که به جای دینداری، دین پرستی می کنند در حالی که افراط، آدم کشی و ظلم، دین ندارد و هیچ کس هم نباید نسبت به ظلم چشمش را ببندد. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی عصر امروز در دیدار با پیروان ادیان الهی در حرم امام راحل یادآور شد: همه ما قبل از اینکه مسلمان، مسیحی، یهودی یا زرتشتی باشیم، انسان و فرزندان حضرت آدم(ع) هستیم و همه هویت خودمان را اگر در قالب اندیشه های خودمان هم قرار دهیم اولین مسأله «انسانیت» است که وجه مشترک همه ما است. یادگار امام با اشاره به شعر سعدی که «بنی آدم اعضای یک پیکرند...»، تأکید کرد: برای مسلمانان، یهودیان، آشوریان، ارمنی ها و یا بقیه ادیانی که کم و بیش در کشور ما هستند این قاعده اصلی علم اخلاق شناخته می شود و میراث همه مکاتب بشری است که آنچه برای خودمان می پسندیم برای دیگران هم بپسندیم و آنچه که برای خودمان نمی پسندیم برای دیگران هم نپسندیم. وی با بیان اینکه جامعه جهانی امروز متکثر و پر افت و خیز است، افزود: انسانیت اولین نکته ای است که جامعه جهانی باید به آن توجه کند. دومین وجه مشترک ما این است که ایرانی هستیم و یک سرزمین کهن داریم که هیچ کدام از ما نمی توانیم ادعای مالکیت انحصاری آن را داشته باشیم. سیدحسن خمینی تاکید کرد: نیاکان ما همه یک سرزمین به وسعت تاریخ غنی آن را حفظ کرده اند و لذا باید دست در دست هم آن را برای نسل های بعدی بسازیم. وی ادامه داد: یکی از بزرگترین آفاتی که در این میان پیدا می شود کسانی هستند که به جای دینداری، دین پرستی می کنند؛ افراط، آدم کشی و ظلم، دین ندارد و هیچ کس هم نباید نسبت به ظلم چشمش را ببندد. همان مقدار ظلم از یک مسلمان بد است که از یک یهودی بد است. یادگار امام (ره) افزود: ظلم دین ندارد؛ آزار و اذیت مردم آیین ندارد. همه باید آن را محکوم کنیم و سعی کنیم از بین برود؛ حداقل این است که در دل خودمان نسبت به ظلم انزجار داشته باشیم. وی با بیان اینکه جامعه انسانی با همه بدی ها از قبل بهتر شده، تصریح کرد: سال های پشت سر جامعه انسانی زیبا نیست. اگر پیامبران را جدا کنیم جامعه انسانی چیزی جز کشتار نیست؛ این پیامبران بودند که دنیا را نرمتر و مهربان تر کردند و البته به نام آنها ظلم هایی شده است. سیدحسن خمینی در پایان تاکید کرد: امروز حداقل در دل خودمان باید از ظلم و بدی انزجار داشته باشیم تا با نقاط اشتراکی که داریم بتوانیم مسیری که پیش روی داریم را بهتر بسازیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code