| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: دبیر ستاد توسعه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه مازندران و گیلان از لحاظ میزان زباله و پسماند در وضعیت «فوق بحرانی» قرار دارند، گفت: زباله سوزها در انتهای زنجیره امحاء قرار دارند و لازم است فناوری های مورد نیاز برای زنجیره مدیریت پسماند به کار گرفته شود تا میزان باقی مانده زباله کمتر شود. دکتر وطنخواه، دبیر ستاد توسعه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بخش اول گفت وگو با ایسنا، ایران را کشوری غنی به لحاظ انرژی های تجدیدناپذیر شامل نفت و گاز و تجدیدپذیر چون خورشید و باد توصیف کرد، ولی با ابراز تاسف از اینکه وضعیت فعلی توسعه انرژی های تجدیدپذیر تناسبی با منابع موجود در کشور ندارد، مهمترین دلیل این امر را عدم اراده جدی در ادوار مختلف برای توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر دانست؛ چراکه ایران کشوری مبتنی بر نفت و گاز بوده و در آن اقتصاد رایگان انرژی حاکم است و انرژی های تجدیدپذیر در سایه این منابع در حال توسعه هستند. وی با بیان اینکه منابع تجدیدپذیر انرژی رایگان نیستند و باید بر آن قیمت تعیین کرد، یادآور شد که در این صورت هرگز تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر نمی تواند رقابت جدی با اقتصاد رایگان نفت و گاز داشته باشد. وطنخواه در عین حال به فعالیت 80 شرکت دانش بنیانی در حوزه های مختلف تجدیدپذیرها اشاره کرد که بیشتر این شرکت ها نوپا هستند. وی در اختیار نداشتن بازار بزرگ برای محصولات حوزه تجدیدپذیر در کشور را از جمله دلایل نوپا بودن شرکت های دانش بنیان در این زمینه ذکر کرد. دبیر ستاد توسعه انرژی معاونت علمی به اقدامات این ستاد برای تجاری سازی فناوری های کلیدی حوزه تجدید پذیرها اشاره کرد، ولی مهمترین چالش اجرای این اقدامات را کمبود منابع مالی دانست. در ادامه بخش دوم گفت وگو این طور آمده است: زباله سوزها و چالشی که همچنان مانده وطنخواه، موضوع زیست توده و مدیریت زباله و پسماند را از مسائل کلیدی دانست و اظهار کرد:  زباله یک موضوع میان رشته ای و فرا دستگاهی است و مدیریت پسماند یک چرخه و زنجیره است که از "تولید" و "جمع آوری زباله" آغاز می شود و تا "جدایش"، "پردازش" و "تبدیل آنها به مواد با ارزش افزوده بالا" مانند کمپوست و در انتهای این زنجیره به امحای زباله های باقی مانده ختم می شود. وی با بیان اینکه هر کدام از این بخش ها نیاز به فناوری های خاصی دارد، ادامه داد: در دنیا به زباله "طلای کثیف" گفته می شود؛ از این رو زباله سوزی و امحاء پسماند آخرین حلقه این زنجیره است و این رویکرد موجب شده تا از زباله ها به نحوه بهتری استفاده شود. دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در حوزه امحاء زباله حلقه های مفقوده داریم، گفت: در همه کشورهای دنیا مدیریت و بازیافت پسماند یک مسوولیت اجتماعی دولت ها است، ضمن آنکه هدف از سوزاندن زباله نه تولید برق، بلکه تولید انرژی و حرارت است و تولید برق در اولویت های بعدی قرار دارد. وی با بیان اینکه در ایران به دلیل نداشتن زیرساخت های لازم تلاش ما برای سوزاندن زباله بر تولید برق متمرکز شده است، ادامه داد: موضوع زباله، مجموعه ای از فناوری ها است و متکی بر یک فناوری نیست. وطنخواه با بیان اینکه در بخش جداسازی در صورتی که با دقت انجام نشود، آلودگی های بسیار بیشتری نسبت به خود زباله ها در شهر توزیع می شود، گفت: ما امروز تلاش می کنیم با سرمایه گذاری بخش خصوصی طرح های مربوط به امحاء زباله ها را اجرایی کنیم. دبیر ستاد توسعه انرژی با بیان اینکه قیمت گذاری برق تجدیدپذیر از منابع پسماند باید به گونه ای باشد که انگیزه ای برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شود، ادامه داد: این امر در سال 96 در کارگروه مشترکی که ذیل آیین نامه اجرایی ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف ایجاد شده است، پیگیری شد تا قیمت های واقعی تعیین شود و خوشبختانه با همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو مصوباتی در زمینه اصلاح قیمت برق داشتیم. وی در عین حال خاطرنشان کرد: متاسفانه مصوباتی که در این کارگروه داشتیم، تاکنون ابلاغ نشده است، ضمن آنکه از سوی وزارت نیرو باید در اجرای این مصوبات تسریع صورت گیرد تا قیمت گذاری اصلاح شود. وطنخواه با بیان اینکه حلقه مفقودهایی در زمینه زباله داریم، یادآور شد: زباله سوزها در انتهای زنجیره امحاء قرار دارند و لازم است فناوری های مورد نیاز برای زنجیره مدیریت پسماند به کار گرفته شود تا میزان باقی مانده برای امحاء کمتر شود. وی با بیان اینکه در کشور زیرساخت حرارتی برای تولید حرارت از زباله نداریم، یادآور شد: از این رو باید قیمت گذاری در برق تولیدی از زباله به گونه ای باشد که انگیزه ایجاد شود؛ ولی در حال حاضر با این مشکل مواجه هستیم که قیمت گذاری در برق تولیدی از حالت فرادستگاهی تبدیل به تصمیم گیری دستگاه های مختلف شده و به همین دلیل هر سازمانی با دید بخشی خود به مقوله قیمت گذاری نگاه می کند. این نگاه بخشی باید اصلاح و به دید ملی با مشارکت همه بازیگران تبدیل شود. وطنخواه با تاکید بر اینکه در سال قبل تلاش کردیم که این گفتمان را در کشور جاری کنیم، گفت:  خوشبختانه تا حد قابل توجهی موفق بودیم و حمایت هایی از سوی برخی از دستگاه های مربوط داشتیم، ضمن آنکه اولین دفتر مهندسی طراحی امحاء زباله و پسماند در کشور از سوی یکی از شرکت های دانش بنیان و با حمایت این ستاد ایجاد شد. به گفته وی، این شرکت در فعالیت های خود از مشارکت یکی از شرکت های معتبر بین المللی بهره مند شده است. دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی شناسایی توانمندی های شرکت های فعال داخلی در این حوزه و ایجاد بانک داده در این زمینه را از دیگر اقدامات این ستاد ذکر کرد و یادآور شد: این دفتر طراحی در حال مذاکره و بحث های فنی برای اجرای اولین پروژه در کشور است. وطنخواه با تاکید بر اینکه به لحاظ ضرورت پرداختن به موضوع امحاء زباله و اجرای طرح های تحقیقاتی در این زمینه، کشور به 3 بخش تقسیم بندی شده است، یادآور شد: نقاطی در کشور مانند استان های ساحلی شمالی چون مازندران و گیلان از لحاظ میزان زباله و پسماند در وضعیت «فوق بحرانی» قرار دارند و باید به صورت ضربتی طرح هایی اجرایی شود. وی اضافه کرد: آمار شیوع بیماری های مختلف رابطه معناداری با میزان زباله ها دارد و نتایج تحقیقات نیز بیانگر همین مطلب است و این امر هشدار خطرناکی برای ما است که در این زمینه اقداماتی برای رفع این مشکل اتخاذ شود؛ ولی تاکنون به دلیل نبود اعتبارات، عدم سرمایه گذاری دولت و مشارکت بخش خصوصی و عدم قیمت گذاری مناسب این طرح ها اجرایی نشده است. دبیر ستاد انرژی، گروه دوم را شهرهایی دانست که در آستانه "بحرانی شدن" قرار دارند و یادآور شد: در گروه سوم شهرهایی با وضعیت عادی قرار دارند؛ ولی باید برای آنها راهکاری پیشگیرانه در این زمینه ارائه شود. وی با تاکید بر اینکه مطالعات ما نشان می دهد اگر در  15 منطقه کشور بسته به شرایط آب و هوایی واحدهای امحاء پسماند با فناوری های مختلف اجرایی شود، کشور می تواند موضوع زباله را مدیریت کند، یادآور شد: وضعیت بحرانی در چند شهر کشور حاکم است و امسال بنا داریم با مصوبات و مذاکراتی که در کارگروه مربوطه انجام شد و با همراهی سازمان مدیریت، بتوانیم در مناطق فوق بحرانی چند طرح را پیاده سازی کنیم تا از این شرایط خارج شویم و در گام بعدی برای 15 نقطه دیگر فکری شود. هزینه های امحاء زباله وی به بیان هزینه های امحاء پسماند اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه برای این منظور می توان از فناوری های مختلفی استفاده کرد، عدد و ارقام متفاوت است؛ چراکه سطح فناوری و کیفیت آن در هزینه نهایی تاثیرگذار است ولی به طور کلی در واحدهای امحاء پسماند به ویژه زباله سوزها باید به موضوع کنترل آلاینده ها نیز توجه شود. امحاء پسماندها هزینه کمی ندارند، ولی با توجه به تشکیل دفتر طراحی تبدیل پسماند و با تکیه بر توان دانش فنی داخل و توانمندی ساخت و تعمیر تجهیزات، می توان میزان اعتبارات مورد نیاز در این حوزه را تعدیل و امحاء زباله را در کشور «امکان­پذیر» کرد. به گفته وی، بخش عمده ای از فناوری امحاء، قابل ارائه از سوی شرکت های دانش بنیان فعال در این زمینه است و باقی تجهیزات را نیز با کنسرسیوم هایی که تشکیل شده است، می توان تامین کرد. وطنخواه از ایجاد انجمن پسماند ایران در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این انجمن با مشارکت همه بازیگران دولتی و خصوصی و صاحبان دانش و فناوری ایجاد خواهد شد. اساسنامه این انجمن در حال نهایی شدن است. امحاء زباله های خطرناک چالش دیگر کشور وی با انتقاد نسبت به روش امحاء زباله های خطرناک، خاطر نشان کرد: آنچه که تاکنون در کشور در زمینه امحاء زباله های خطرناک اجرا می شود، امحاء واقعی نیست؛ بلکه بی خطرسازی این نوع زباله ها است و باقی مانده آن در نهایت دفع می شوند؛ از این رو رسیدگی به این زمینه نیز در دستور کار قرار دارد. وطنخواه با بیان اینکه پتانسیل های خوبی در این زمینه در کشور ایجاد شده است، ابراز امیدواری کرد: در سال جاری در انجمن پسماند این نوع موضوعات بررسی شود. نگرانی از تغییر دولت ها و فراموش شدن طرح ها دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی از فراموش شدن اجرای طرح ها با تغییر دولت ها وجود دارد یا خیر، با تاکید بر اینکه در زمینه امحاء زباله همه امور در کنترل ما قرار ندارد، گفت: ولی در ستاد تلاش کردیم برنامه هایی که ارائه می شود، بر اساس سند توسعه راهبردی انرژی های تجدیدپذیر باشد. به گفته وی، این سند نیز در ستاد اجرایی نقشه جامع علمی کشور مصوب شده و قرار است از سوی رییس جمهور ابلاغ شود. انرژی زمین گرمایی دیگر پتانسیل کشور در حوزه انرژی دکتر سیروس وطنخواه مقدم در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، انرژی زمین گرمایی را از دیگر مزیت های کشور در حوزه انرژی کشور برشمرد و با بیان اینکه انرژی های زمین گرمایی مزیت ها و محدودیت هایی نسبت به سایر منابع انرژی دارد، اظهار کرد: چالش انرژی های باد و خورشید عدم در اختیار بودن آنها در 24 ساعت روز است، ولی انرژی زمین گرمایی وابسته به یک منبع دائمی است و یک مزیت محسوب می شود. وطنخواه، انرژی زمین گرمایی را بر اساس برخی از منابع علمی شامل دو دسته دانست و اظهار کرد: یک نوع آن انرژی زمین گرمایی Low Grade است که از منابع با عمق پایین قابل بهره برداری است و نوع دیگر انرژی زمین گرمایی High Grade است که از اعماق زمین دریافت می شود. وی با بیان اینکه نوع دوم در بسیاری از نقاط کشور موجود نیست، گفت: پتانسیل این انرژی در مناطق خاصی چون شمال غرب کشور موجود است که از سال های گذشته وزارت نیرو طرحی را در این زمینه اجرایی کرده که نیمه تمام باقی مانده است. وطنخواه، هزینه های استحصال این نوع انرژی را قابل توجه دانست و گفت: ولی نوع اول این انرژی در اکثر نقاط کشور قابل بهره برداری است، ضمن آنکه هزینه های استحصال آن بسیار کمتر است و از آن می توان برای تهویه مطبوع و گرمایش و سرمایش استفاده کرد و امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا همچون ترکیه، کانادا، آمریکا، چین و اروپا در حال استفاده است. وی با اشاره به وضعیت بهره برداری از این منبع در کشور، توضیح داد: از آنجایی که سیستم سرمایشی در کشور کولرهای آبی و گازی است، رقابت برای زمین گرمایی برای توسعه این فناوری با دشواری هایی همراه است، ولی به دلیل تولید انرژی مطبوعی که دارد، حداقل و حداکثر حرارتی که می تواند تولید کند، قابل مقایسه با سیستم های سنتی نیست. دبیر ستاد توسعه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در سال جاری اقدامات ترویجی در این زمینه برنامه ریزی شده است، افزود: بنا داریم که چند طرح نمونه را در چند نقطه از کشور اجرایی کنیم. این محقق انتخاب نقاط بهره برداری از انرژی زمین گرمایی را نیازمند فناوری خاصی دانست و خاطر نشان کرد: خوشبختانه در چند سال گذشته یک شرکت دانش بنیان به این فناوری دست یافته و جزو معدود کشورهایی هستیم که فناوری "سنجش پارامترهای انرژی زمین برای تعیین نقاط استخراج زمین گرمایی" را در اختیار داریم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code