| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: جلسه نهایی بررسی و تایید طرح جامع محدوده ۹۴۰۰ هکتاری منطقه آزاد انزلی با حضور مهندس مسرور رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان، اعضا هیأت مدیره، معاونین، مدیران، مشاوران سازمان و شرکت مشاور طرح برگزار و طرح جامع منطقه به تایید رسید و مقرر شد جهت مراحل تصویب نهایی به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ارسال شود. به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،  طرح جامع جدید سازمان پیرو مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش محدوده منطقه در سال گذشته و بند ۲ این مصوبه مبنی بر لزوم انجام مطالعات طرح جامع برای نواحی جدید الحاق شده و به منظور استفاده بهینه از منابع، اراضی در اختیار و اعمال مدیریت یکپارچه با لحاظ جهت گیری استراتژیک و تعیین الویت ها و نیروهای پیشران تدوین شده است. تدوین اهداف در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، تقویت جایگاه منطقه از نظر ترانزیت و حمل و نقل، توسعه صادرات برای نفوذ به بازار کشورهای همجوار واقع در حاشیه دریای کاسپین همچنین وضعیت تجاری و بازارهای هدف از مهم ترین مباحث راهبردی عنوان شده در این طرح است. در این طرح بر اهمیت مطالعات اقتصادی طرح جامع با توجه به مأموریتهای سازمان منطقه آزاد انزلی، اهمیت نفت و گاز دریای خزر و ایفای نقش منطقه آزاد انزلی بعنوان پشتیبان صنعت نفت در دریای کاسپین ، اجرای پروژه های گردشگری و زیر ساختهای مربوط به آن با نگاه تقویت پروژه ها و فعالیتهای گردشگری با توجه به پتانسیل های موجود در منطقه از جمله دریا، جنگل، تالاب، رودخانه ها همچنین امکانات بالقوه و بالفعل تجاری و اقتصادی منطقه تاکید شده است. گفتنی است در ابتدای این جلسه که متعاقب مطالعات یکسال گذشته مشاور طرح و جلسات متعدد بررسی کار شناسی در مجموعه سازمانی تشکیل شد شرکت «مشاور ره شهر» به طور مبسوط براساس شرح خدمات به ارائه مراحل سه گانه طرح جامع شامل شناخت، تحلیل و تهیه طرح پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر طرح جامع محدوده ۹۴۰۰ هکتاری مورد تایید قرار گرفت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code