| شنبه، 05 فروردین 1402
همراهی با سیاست های دولت در بکارگیری بانوان و جوانان؛
       کد خبر: 185505
نگاه ایران: طی احکامی از سوی دکتر جمالزاد رییس سازمان جهاددانشگاهی گیلان دکتر نیلوفر عابدین زاده به عنوان معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده محیط زیست ، مهندس میرمسلم رهبر هاشمی به عنوان معاون آموزشی ، دکتر مجید سبک آرا به عنوان معاون اداری مالی سازمان جاد دانشگاهی و مهندس آریامن قویدل به عنوان رییس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت  منصوب گردیدند. عابدین زاده مدیریت مرکز خدمات تخصصی و گروه های پژوهشی فرآوری پسماند و محیط زیست طبیعی ، هاشمی معاونت پژوهشی و مدیریت اداره برنامه ریزی و توسعه ، سبک آرا ریاست دانشگاه جامع علمی کاریردی شعبه انزلی و  قویدل معاونت آموزشی و مدیریت گروه مهنسی محیط زیست و مرکز خدمات تخصصی را در کارنامه خود دارند . رویکرد جهاددانشگاهی در بکارگیری بانوان و جوانان قابل تقدیر است و امید می رود با تغییراتی از این دست جهاددانشگاهی به عنوان یکی از قطب های پژوهشی و آموزشی  نقش سازنده ای در توسعه استان داشته باشد .
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code