| پنجشنبه، 17 آذر 1401
نگاه ایران: کارت پستال سبزه میدان رشت مرکزی ترین خاطره جمعی برای مخاطبان و دوستداران این خطه از سرزمین ماست که پیوست های اجتماعی ـ سیاسی آن با بسیاری از وقایع و رخدادهای زندگی ما پیوند می خورد، مخصوصا که در وصف این میدان نوشته اند: «سبزه میدان تنها یک تفرجگاه ساده برای گذراندن اوقات فراغت اهالی شهر نبود و به ویژه پس از شروع جنگ جهانی دوم و اشغال گیلان توسط متجاوزان روس، پارک تبدیل به محلی برای برخی تجمعات سیاسی شد که گاه در آن نطق های آتشینی علیه متفقین متجاوز و به سود آلمان صورت می گرفت... آنچه تنها در این میان می تواند متعلق به دوره پهلوی باشد، کلاه های لبه دار و کت و شلوارهایی است که بر تن افراد حاضر در عکس دیده می شود؛ هرچند که این کلاه ها چند سال پس از ثبت این تصویر، به فرمان رضاشاه جای خود را به کلاه های اروپایی دادند. اتومبیل پارک شده در مقابل سردر باغ احتمالا از جمله اتومبیل های فوردی است که نمایندگی آن در رشت پیش از به سلطنت رسیدن رضاخان دایر شده بود... مهم تر سردر زیبای باغ سبزه میدان است که احداث آن مربوط به دورهٔ حکومت محمدولی خان تنکابنی بر گیلان، در عهد مظفرالدین شاه است. خیابان کشی به سبک جدید که از امتیازات این پارک بود و بخشی از جدول کشی و سنگفرش آن نیز که در تصویر قابل تشخیص است از دیگر اقداماتی بود که به توصیهٔ محمدولی خان تنکابنی صورت پذیرفته است. شاید همین خصوصیات بود که فرد ریچاردز، سیاح آمریکایی اوایل عهد پهلوی را واداشت تا این باغ را با «هاید پارک» معروف لندن مقایسه کند...» این بخشی از شرح عکس میدان سبزه میدان رشت است که در کتاب «گیلان؛ به روایت کارت پستال های تاریخی» اثر مهرداد اسکویی به خوبی تصویر شده است.

از میان آثار و کتبی که چند دهه اخیر، پیرامون مناظر، ابنیه و اماکن مشهور شمال ایران منتشر شده شاید این کتاب نوستالژیک ترین و حسرت آمیز ترین و البته غنی ترین اثری باشد که در این ناحیه از کشور منتشر می شود. تصور اینکه بتوان ۸۸ کارت پستال بسیار قدیمی از شهرهای شمالی کشور را در مقاطع و اعصار گذشته ـ قاجار و پهلوی ها ـ جمع آوری نمود، بسیار غریب و دشوار می نماید. خاصه نشانه هایی از اماکنی که هم اکنون از بسیاری از آن ها دیگر حتی اثری به چشم نمی خورد.

کارت پستال ها، جهانی نو در مجاری ارتباطی

اهمیت گردآوری تصاویر مناظر و ابنیه های گیلان بیشتر بواسطه نقشی است که کارت پستال ها در اعصار گذشته در شبکه های ارتباطات اجتماعی ایفا می کرده اند؛ چندان که ناصر فکوهی ـ انسان شناس و استاد دانشگاه تهران ـ در ابتدای این کتاب به درستی به آن اشاره کرده است: «این قاب های کوچک و معجزه آسا با زبان اسرارآمیز یا پیش پا افتادهٔ خود، با شکل های هنجارمند و ناهنجار خود، با صورت های طبیعی یا کاملا غیرطبیعی خود هر یک دنیایی از روایت را درون خود دارند و می توان به درونشان نقب زد. کارت پستال جهانی را می سازد از بازنمایی های تاریخی که تا بی نهایت امکان تفسیر به ما می دهد. از این رو، باید از نگاه تاریخی به کارت پستال و قرار دادن آن در چارچوب تحقیقات اجتماعی و تاریخی، برای شناخت بهتر پهنه هایی که به آن ارجاع می دهد و از راه تازه ای که باید به آن اندیشید استقبال کرد، به خصوص در کشورمان (ولو با قدم های کوتاه) و بنیانگذاران و کوشندگانش را قدر دانست.»

فکوهی در همین ابتدای کتاب، به نقش و اهمیت کارت پستال ها در ابتدای قرن بیستم اشاره می کند و آن را مهم ترین عامل ارتباطی و حتی عامل اندیشیدن مردم تلقی می کند: «در نمایشگاه سال ۱۹۰۰ در پاریس و از آن زمان تا بیش از دو تا سه دهه، کارت پستال ها بدل به مهم ترین عامل ارتباطی و به گونه ای عامل اندیشیدن مردم شدند. تا زمانی که هنوز تلفن رایج نشده بود، بسیاری از افراد هر روز برای یکدیگر کارت پستال می فرستادند تا حتی با یکدیگر قرار بگذارند. بعد ها، کارت پستال بدل به گونه ای روایتی ـ تصویری ـ نوشتاری کوتاه شد، که واقعیت بیرونی را با سوژهٔ مشاهده گر و کلیشه ها و تصویر عمومی از آن واقعیت به مجموعه ای نشانه شناختی و تا بی نهایت تفسیرپذیر تبدیل می کرد و همین بعد بود که توجه تاریخ شناسان را به خود جلب کرد. دوران طلایی کارت پستال در آغاز قرن بیستم بود، پس از جنگ جهانی دوم محبوبیت کارت پستال به تدریج رو به کاهش رفت و با انقلاب اطلاعاتی ضربه سختی خورد.»

انگیزه ها و علقه های انتشار کتاب گیلان

 مهرداد اسکویی اگرچه طی سال های گذشته، آثاری کم و بیش در همین قلمرو منتشر کرده اما ضرورت انتشار این کارت پستال ها را متاثر از نمایشگاهی خارجی دانسته که نخستین انگیزه های طبیعی را به او تزریق نموده است. نویسنده در بخش «بازنمود گیلان در ورقه های کوچک پستی» همین اثر، پیرامون تاثیر آن نمایشگاه نوشته است: «کارت پستالی حقارت بار، با ته مایه ای قهوه ای رنگ از هموطنان بلوچ کنار یک بیابانی در گوشه ای از وطنم...این تصویر تمام آن چیزی بود که از ایران، بین ۳۶۵ کارت پستال از دیگر کشورهای جهان، در کتابی تاریخی - توصیفی در اروپا به چاپ رسیده بود. پس از دیدن این تصویر، نخستین چیزی که به ذهنم خطور کرد این بود، آیا این تمام چیزی است که از ایران یکصد سال پیش در کارت پستال های تصویری به چاپ رسیده است؟ و آیا ایران این گونه باید به جهان معرفی می شد؟»

بدین ترتیب اسکویی به همراه تیمی از پژوهشگران جوان و محققان زبده و معتبر گیلان شناس طی یک دوره ۵ ساله جمع آوری کارت پستال ها و تحقیقات روی اماکنی که تصاویر آن روی کارت پستال ها نقش بسته را آغاز کرد. کارت پستال ها بیش از آنکه بازنمایی از تصاویری به یادماندنی از مناظر، طبیعت، اماکن فرهنگی و هنری و اجتماعی ـ سیاسی این شهر ها را بازتاب دهد، میل به کالبدشکافی این ابنیه ها و میراث فرهنگی را منعکس می سازد. همانگونه که نویسنده کتاب در مقدمه به آن اشاره کرده این تصاویر چشم نواز یک دوره ۱۵۰ ساله را پوشش می دهد: «این مجموعه سه دورهٔ تاریخی قاجاریه، پهلوی اول و دوم را شامل می شود و دربردارندهٔ مضامینی چون نحوهٔ زندگی مردم، رجال و مشاهیر وقایع تاریخی، نوع معماری، مناظر شهری و روستایی، طبیعت و مکان های دیدنی، نحوه پوشش، مناسک مذهبی، آیین ها، آداب و سنن و حمل و نقل زمینی و دریایی است.»

وسواس و کاوشگری گردآورنده و پژوهشگران این آثار حتی به پژوهشگری درباره این سرزمین محدود نشده و ابعاد دیگری از این تحقیق به شناخت و رصد عکاسان و ناشران این کارت پستال ها توسعه داده شده است. از همین روست که نویسنده این اثر، اغلب تصاویر این کارت پستال ها را به «آنتوان سوروگین» عکاس شناخته شده گرجی دورهٔ قاجار نسبت داده است که حافظه بصری تاریخ عصر قاجاریه مشحون از خلاقیت ها و ابداعات اوست.

جمع آوری کارت پستال های اسکویی از خطه شمال کشور تنها به شهرهای بزرگ گیلان چون رشت، انزلی و لاهیجان تقلیل نیافته و به شهر ها و اماکن رودبار، منجیل و پیربازار و برخی از اماکن و مناظر بین راهی نیز توسعه و گسترش یافته است. مخصوصا بخشی از اماکن ارتباطی، اداری و حکومتی که در آن زمان از جایگاه مهمتری نسبت به امروز نقش ایفا می کرده است. جاده قزوین به رشت یکی از مسیرهایی بود که چون سیاحان و مستشاران خارجی را از مرکز کشور به گیلان متصل می کرده از نظر اروپایی ها و محققان تاریخ بسیار حائز اهمیت بود. به همین جهت بازنمایی برخی از این کارت پستال ها خالی از لطف نیست.

دوه بوینی

به معنای گردن شتر است و راهی است که پس از عبور از الموت قزوین به رودبار در نزدیکی منجیل واقع شده است. جاده ای که در یک دهه گذشته با مسیر ۱۸۰ کیلومتری رشت ـ قزوین آن سختی و دشواری راه را به شدت تقلیل داده است. چندان که کوشندگان کتاب آورده اند: «سرنوشت این جاده نیز شنیدنی است. در دوره قاجار، هنگامی که ناصرالدین شاه، از این راه قصد سفر به اروپا را داشت، هنوز راه همان شکل سنتی خود را حفظ کرده بود و ناهمواری هایی داشت. سلیمان خان مهندس در سال ۱۲۹۸ ه. ق مامور بررسی منطقه برای جاده سازی شد. چند سال بعد که امین الدوله برای رفتن به حج این مسیر را انتخاب کرد، شاهد عملیات راه سازی و ریختن سنگ ریزه برای هموار کردن این جاده بود. در سال ۱۳۱۱ ه. ق امتیاز ساخت و بهره برداری راه شوسه انزلی به قزوین به شرکت روسی «بیمه حمل و نقل» واگذار شد و در سال ۱۳۳۹ ه. ق کلیه تاسیسات راه تهران ـ انزلی به ایران تحویل داده شد.»

این جاده در دوره پهلوی دوم به تدریج مسیر خود را به جاده فعلی رشت ـ قزوین داده است و تا امروز موضوع اتمام قطعات باقیمانده این بزرگراه که دقیقا مربوط به شهر منجیل است به پایان نرسیده است و بخاطر اهمیت استراتژیکی که این جاده در کریدور شمال ـ جنوب دارد طی یک دهه گذشته موضوع احداث خط آهن قزوین ـ آستارا را به یکی از مهم ترین چالش های وزارت راه و شهرسازی تبدیل کرده است. با این همه، گرچه مناظر امروزی آن دیگر چشم نواز نیست اما مسیر سهل یاب تر و آسوده تر طی می شود.

 

 ایستگاه درود در راه رشت

تصویری از یک تلگراف خانه اطراف منجیل یکی از روشن ترین و شفاف ترین تصاویر این اثر است. گردآورنده این کارت پستال ها، اثری را به نمایش درآورده که واقعیت های فرا تر از موقعیت آن زمان را بازتاب می دهد: «آنچه این کارت پستال را از دیگر کارت پستال های عهد قاجار متمایز می سازد تصویر یک زن اروپایی بدون حجاب است که مانند آن را کمتر می توان در دیگر کارت پستال های آن دوره دید. این عکس مربوط به دورهٔ مظفرالدین شاه قاجار و حوالی سال ۱۹۰۶ م/ ۱۳۲۴ ه. ق است و زن اروپایی را با پوشش رایج عهد ویکتوریا در کنار همسفرش نشان می دهد... با توجه به قراینی که در تصویر وجود دارد، از جمله سبک معماری و درختانی که در حیاط این بنا کاشته شده اند، می توان حدس زد که این تصویر متعلق به مکانی در حوالی قزوین است. شش رشته سیم سفیدرنگی که در تصویر از بالای سر مسافران گذر کرده و به درون عمارت رفته احتمالا سیم تلگراف است. از آنجا که وجود تلگراف خانه در میان راه ها لازم بوده و معمولا مورد استفاده مسافران خارجی نیز قرار می گرفته، می توان گفت که این بنا تلگراف خانه است. بنا به گفته کنسول یار انگلستان در رشت، رابینو که از این مسیر دیدن کرده و از وجود تلگراف خانه ای در منجیل یاد کرده است، شاید بتوان گفت که این بنا تلگراف خانهٔ منجیل در دوره مظفری بوده است.» اهمیت این ایستگاه در عهد کهن به واسطه سپیدرود و آب های زلالی بود که از کوه ها به پایین سرازیر می شده است. درباره این واقعه سیاح معروف کارلا سرنا و فرد ریچاردز و همچنین رابینو هم نوشته اند.

 

پل آجری عراق

 در بین کارت پستال های ارائه شده، به دو تصویر از پلی در شرق شهر رشت، به نام پل عراق که طی یکصد سال گذشته با نام ها و اسامی متفاوتی از جمله پل عراق، پورد عراق و عراقات از آن یاد شده و اهمیت تاریخی آن چندان آشکار نیست، با اشاره ای به ارسال و دریافت کنندگان آن اهمیت ویژه ای داده شده است. اهمیت دیگر آن این بود که تا اواسط دوره پهلوی اول این پل دروازه رشت به تهران نامیده می شد. کوشنده اثر گیلان با اشاره به توصیف سیاح ایتالیایی به نام مادام کارلا سرنا، اهمیت معماری و نقش و نگار آن را پررنگ کرده است: «برج مدوری که در سمت چپ نمایان است، راهی هوشمندانه برای افزایش استحکام بنا و نیز راهنمایی مسافران در هوای مه آلود و اغلب بارانی منطقه بوده است. آجرکاری های زیگزاگی روی برج، ظرافت و زیبایی خاصی به ساختمان پل می بخشید که همواره در کنار دیگر خصوصیات بنا توجه ویژهٔ رهگذرانش را جلب می کرد؛ توجهی که باعث شده این عکس به کارت پستال تبدیل شود و نه از ایران، بلکه از روسیه به مقصد انگلستان برای خانم لاو ارسال شود... درخت کوچکی که بر بالای این برج نیمه ویران روییده، به تعبیر مادام کارلا سرنا، حقه طبیعت برای زیبا تر جلوه دادن بناهای رو به ویران در ایران است. این جهانگرد ایتالیایی نیز، مانند همه مسافرانی که از رشت می گذشتند، کنار پل عراق می ایستد و از استحکام پل و زیبایی آجرکاری های برج آن به شگفت می آید. این پل که در عصر قاجار ساخته شده بود، در حقیقت دروازه رشت بود.» پل عراق یکی از بناهای نسبتا تاریخی است که در عصر پهلوی ها برخی از نام آوران این کشور بر روی آن ایستاده و عکسی به یادگار نهاده اند. پروین اعتصامی، نیمایوشیج و سعید نفیسی از جمله این مردان و زنان بزرگ بوده اند. از سویی مراکز نظامی شهر از جمله پادگان ارتش و نیروی دریایی، سفارت روسیه و این اواخر مرکز سپاه گیلان در نزدیکی آن قرار گرفته است.

 

درب دولتی در شهر رشت

کوشندگان این آثار سعی داشته اند با تشریح تصاویر و کارت پستال ها، داده هایی از معماری، شکل و نوع زندگی، آداب و سنن مردم این خطه نیز به دست دهند. از جمله کارت پستال درب دولتی شهر رشت یکی از ممتاز ترین پژوهش هایی است که پیرامون آن دوره انجام گرفته است. این کارت پستال یکی از بناهای حکومتی دورهٔ قاجار را معرفی می کند. چهل چراغ بزرگی که در سردر این عمارت نصب شده نیز می تواند نشانی از حکومتی بودن این عمارت باشد. این عمارت به احتمال بسیار دارالحکومهٔ شهر رشت در دوره قاجار است: «گملین سیاح روسی، دارالحکومهٔ رشت را چه از نظر زیبایی نمای خارجی و چه از نظر زیبایی نمای داخلی از سایر خانه های این شهر متمایز می داند. ساموئل بنجامین، نخستین سفیر آمریکا در ایران نیز که زمانی در عمارت «بیرونی» این بنا سکونت داشت گچ بری، شیشه های الوان، آجرتراشی های زیبا و سقف چوبی این عمارت را می ستاید. سقف سفالی این عمارت و تالاری که در جلو تصویر دیده می شود از مشخصات معماری بناهای گیلان به حساب می آید. پی بردن به انگیزه مردمی که در جلوی عمارت جمع شده اند به درستی امکان پذیر نیست، اما با توجه به قرار گرفتن دسته موزیکانچی در گوشهٔ سمت راست تصویر می توان حدس زد که در انتظار ورود فرد یا هیاتی از رجال دولتی هستند. تشکیل دستهٔ موزیک دولتی و گارد سلطنتی به شیوه کشورهای اروپایی در ایران دوره ناصری باز می گردد.»

 

ساختمان راهداری رشت

در کنار انتشار تصویری از ساختمان راهداری رشت، نویسنده اطلاعات متفاوتی از مدیریت حمل و نقل جاده ای نیز در کنار آن ارائه کرده است. متولی جاده های شمال، خصومت مردمان این بخش با کارگزاران آن، مکانیسم چرخه مالی این راه ها و رویدادهای بزرگ آن بخشی از این تاریخچه است: «ساختمان راهداری شهر رشت که در تصویر کارت پستال تنها بخشی از تابلوی آن دیده می شود، به دنبال اخذ مجوز راه شوسهٔ انزلی ـ قزوین در سال ۱۸۹۳ م / ۱۳۱۱ ه. ق تاسیس شد. مهم ترین وظیفهٔ این ایستگاه راهداری اخذ حق العبور از کلیه کسانی بود که از طریق راه جدید اقدام به حمل کالا و مسافر می کردند و از این رو از همان ابتدای کار خود با مخالفت مردم و تجار گیلان و نمایندگان سنتی آنان، یعنی علما مواجه شد. بی ضابطگی در تعیین میزان حق العبور و نرخ گذاری های غیرمنصفانه از سوی کارگزاران روس باعث شد که اندکی پس از اعلان کمپانی مبنی بر لزوم پرداخت حق العبور از سوی مسافران و تجار، پیش از افتتاح رسمی جاده، در سال ۱۳۱۶ ه. ق بسیاری از مردم گیلان به ویژه روستاییان و فرودستان که عوارض کمپانی مشکلی بزرگ برای معیشتشان بود شورشی بزرگ به پا کنند و با حمله به ایستگاه راهداری در رشت دست به تخریب و تاراج آن بزنند... این تصویر از کمپانی بیش از هر چیز نمایانگر فرودستی نهایی مردم گیلان در برابر کار به دستان بیگانه ای است که پیش تر طی شورشی موفقیت آمیز آنان را به عقب نشینی واداشته بودند. گذشته از کارگزاران روس و هم قطاران ایرانی شان، که جلوی در ورودی ایستگاه ایستاده اند، افراد عادی که در گوشهٔ تصویر دیده می شوند احتمالا یا کارگران ایرانی این کمپانی و یا کشاورزانی هستند که برای پرداختن حق العبور به راهدارخانه مراجعه کرده اند. به نظر می رسد کارت پستال ساختمان راهداری رشت همان محل فعلی اداره میراث فرهنگی استان باشد که قدمت آن به عصر مظفری باز می گردد.»

ابریشم کشی در رشت

کارت پستال هایی از بازار، انجمن تجاری رشت، تجارتخانه اتباع خارجی و انواع بازارهای شهر، نشانه ای از جنب و جوش این بخش از ساکنان شمال کشور است. کارت پستال ابریشم کشی امین الضرب یکی از پایه های صنعتی شدن شهر رشت بود که عکسی از سوروگین نشانه ای از آن را به مخاطب ارائه می دهد. اگرچه مشخصه هایی که محققان حول این عکس جمع آوری کرده اند با واقعیت عکس چندان تطابق ندارد و حتی محل دقیق کارخانه ابریشم کشی و نیز زمان یا مشخصات دوره را بازتاب نمی دهد اما موجودیت آن را به نوعی به نمایش می گذارد. چندان که نویسنده در شرح آن می آورد: «فکر ایجاد کارخانه ابریشم کشی در گیلان به شیوه جدید اولین بار در دورهٔ قاجار شکل گرفت و با کمک روس ها محقق شد. اولین بار محمد محسن رشتی در قریه برکاده کارخانه ابریشم کشی جدیدی ساخت؛ البته این امر با موفقیت همراه نبود. چندی بعد در سال ۱۸۷۵ م/ ۱۲۹۲ ه. ق در اثر اقدامات فرخ خان، وزیر مختار ایران در پاریس، بازرگانی دبلت در پاریس انحصار تاسیس کارخانه ابریشم و اجازه کار آن را در ایران به مدت بیست سال به دست آورد. اما نسبت به انجام این امر علاقه ای نشان داده نشد و این اقدام به سرانجامی نرسید. اما بی شک مهم ترین کارخانه ابریشم بافی حاج امین الضرب در گیلان بزرگترین واحد جدید صنعتی بود که به همت سرمایه گذاران ایرانی تاسیس شده بود و صد و پنجاه کارگر در آن کار می کردند. تمامی ابزارآلات این کارخانه از شهر لیون فرانسه خریداری شده بود و محصول این کارخانه به دلیل قطعات درجه یک اش کیفیت بالایی داشت.»

نویسنده اگرچه محل فعلی این کارخانه را در شهر رشت باز نمی گوید و اطلاعات مهمتری ارائه نمی دهد اما به رغم آن، هم تصویر و هم شرح واقعه نشان از یک تاسیسات عظیمی در این شهر می دهد. محل این کارخانه بزرگ ابریشم کشی در خیابان امین الضرب فعلی رشت قرار دارد و در باغی دیوار کشیده شده، کنار اداره قند و جنب تالار سردار جنگل واقع شده است.

کاخ میان پشته انزلی

 تصویری از کاخ میان پشته در شهر انزلی نماد یکی از امپراتوران اقتصادی روسی است که روزگاری در این شهر کسب و کار پررونقی داشت. کاخ سابق خوشتاریا، مابین پل غازیان و پل انزلی واقع شده که هم اکنون به یک موزه نظامی مبدل شده است که بخشی از ادوات نظامی و دریایی را به نمایش گذاشته است. کاخی که اهمیتی ویژه برای رضاشاه داشت و حتی یک بار به دستور او در ۱۳۰۶ مرمت شد. نویسنده در گردآوری داده های مربوط به این کاخ آورده است: «تنها سفر خارجی رضاشاه به ترکیه، نزد آتاتورک، و استقبال از وی هنگام بازگشتش از همین کاخ صورت گرفت. حتی بسیاری از هدایایی را که از همتایان خارجی اش دریافت کرده بود می توان در موزهٔ این کاخ دید، از جمله رادیوگرام نفیس اهدایی هیتلر... این کاخ مدت هاست که به موزهٔ نیروی دریایی تبدیل شده و در آن انواع ابزار و ادوات جنگی ایرانی از دوره صفویه تا به امروز به نمایش گذاشته شده است؛ شاید مهم ترین آن ها شمشیر ناخدا بایندر، نخستین فرمانده نیروی دریایی ایران باشد که در راه دفاع از کشور در برابر تعرضات بریتانیایی ها در جنگ جهانی دوم به شهادت رسید.»

***

گیلان به روایت کارت پستال های تاریخی

گردآوری مهرداد اسکویی

انتشارات فرهنگ ایلیا

چاپ اول، ۱۳۹۳

۲۰۲ صفحه

۵۰ هزار تومان

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code