| چهارشنبه، 02 فروردین 1402
نگاه ایران:با گذشت ۱۲ روز از پایان فروش خودرو در قالب وام ۲۵ میلیون تومانی امروز با تأمین اعتبار بانک مرکزی تحویل خودرو ها آغاز شده است. از امروز با توجه به تأمین اعتبار وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو از سوی بانک مرکزی تخصیص و صدور فاکتورهای فروش خودروهای مشتریان آغاز شده است. مطابق تعهد خودروسازان به مشتریان قرار بود خودروهای خریداری شده حداکثر تا یک ماه تحویل داده شوند اما خودروسازان با این بهانه که هنوز بانک مرکزی چک های آن ها را وصول نکرده از فاکتور کردن خودرو ها علیرغم تمام تعهدات ممانعت می کردند. سیدعلی اصغر می رمحمدصادقی پیش از این با اشاره به اینکه بانک مرکزی در تأمین مالی ۱۱۰ هزار دستگاه خودروی فروخته شده در وام ۲۵ میلیون تومانی فروش خودرو مشکلی ندارد، اظهار داشت: بخشنامه ای به بانک های عامل ارسال کردیم تا آن ها به محض دریافت مستندات و مدارک از شرکت های خودروساز نسبت به تقسیط اعتبار مطابق با توافقات اولیه اقدام کنند. وی با بیان اینکه در توافق اولیه خودروسازان ملزم شده اند لیست فروش خود را به انضمام چک ظهر نویسی شده توسط نمایندگی های فروش به اضافه مشخصات خودرو را به بانک ها تحویل دهند، افزود: بانک های عامل نیز بعد از دریافت این مدارک و تأیید آن ها نسبت به ارسال آن ها به بانک مرکزی اقدام می کنند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه خودروسازان برخی موارد از جمله ظهرنویسی چک ها را رعایت نکرده اند، اضافه کرد: بانک مرکزی نیز در بخش های مختلف نسبت به اعطای این تسهیلات اقدام می نماید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code