| دوشنبه، 08 خرداد 1402
نگاه ایران: رئیس سازمان چای کشور گفت: با به کارگیری روش های تولید محصول ارگانیک، می توان چای داخلی را از محصولی سالم، به محصول ارگانیک در جهان ارتقاء داد. به گزارش ایسنا، «محمدولی روزبهان» در بازدید از باغ چای ارگانیک 7 هکتاری یکی از باغداران که در روستای سراش و 17 کیلومتری شهرستان لاهیجان قرار دارد ،گفت: باغ مورد نظر طی 3 سال گذشته از هیچ گونه کود شیمیایی استفاده نشده است و از کودهای دامی و گیاهی در تغذیه باغ چای در کنار سایر عملیات زراعی استفاده شده است. وی افزود: این باغ به عنوان باغ نمونه ی ارگانیک به لحاظ عدم استفاده از کود،سم و سایر مواد شیمیایی است. روزبهان قول مساعد داد که از وی و چایکاران مشابه در چارچوب ضوابط سازمان چای کشور و صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور حمایت های مشاوره ای و مالی انجام گیرد. رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد: با به کارگیری روش های تولید محصول ارگانیک، می توان چای داخلی را از محصولی سالم، به محصول ارگانیک در جهان ارتقاء داد. وی در ادامه از واریز مبلغ 2 میلیارد و 5 میلیون تومان از مطالبات به حساب عابر بانک سپه چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون در مجموع 10 میلیارد و 241 میلیون تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.    
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code