| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: قیمت دلار دولتی در ایران با رکورد شکنی به 3000 تومان رسید. براساس قیمت اعلام شده در سایت های اینترنتی بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران، قیمت فروش دلار دولتی 3 هزار تومان اعلام شده است. هم اکنون قیمت دلار در بازار آزاد تهران حدود 3600 تومان است که با قیمت دلار دولتی حدود 600 تومان اختلاف قیمت وجود دارد.
در سایت اینترنتی بانک مرکزی ایران، قیمت هر دلار آمریکا 30027 ریال و در سایت اینترنتی بانک ملی ایران هم قیمت فروش هر دلار آمریکا 30162 ریال است. این برای نخستین بار است که قیمت هر دلار آمریکا در بانک های دولتی ایران به رقم 3000 تومان می رسد. ایسنا هم در این باره نوشت: با توجه به احتمال نرخ گذاری 3100 تومان به عنوان مبنای تبدیل دلار به ریال در بودجه سال آینده هم اکنون فاصله کمتر از 100 تومانی بین نرخ فعلی دلار و آنچه برای سال 1395 در بودجه پیش بینی شده وجود دارد.
 
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code