| دوشنبه، 08 خرداد 1402
نگاه ایران:   سازمان ثبت احوال کشور ۲۰ اسامی دختر و پسر در سال گذشته که بیشترین فراوانی را در میان خانواده های ایرانی داشته اعلام کرد. اسامی 20 نفر از دختران و پسران به همراه تعداد فراوانی آنها که بیشترین انتخاب را در میان خانواده های ایرانی در مدت زمان 2 خرداد 96 تا 2 خرداد 97 داشته اند آمده است:
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code