| سه شنبه، 07 تیر 1401
افشای رازی که زندگی یک مادر را تباه کرد؛
       کد خبر: 184438
نگاه ایران:  روزنامه «ایران» نوشت: وقتی پسر کوچولویم به دنیا آمد شوهرم برای پیدا کردن کار به شهرستان رفته بود. آنقدر بی پول بودیم که حتی نمی دانستم چطور باید هزینه بیمارستان را پرداخت کنم. نوزادم را در آغوش گرفته بودم و به آینده موهومش فکر می کردم. در حالی که اشک می ریختم ناگهان صدای ضجه و ناله های زن جوانی که در تخت کناری ام بستری بود مرا از افکار خودم بیرون کشید. دیدن بی تابی های این زن باعث شد تصمیمی بگیرم که سال ها بعد زندگی خودم را به نابودی کشاند... «رویا» سن و سالی نداشت اما سختی های زندگی چهره اش را در هم شکسته بود. مدام گریه می کرد و می گفت اشتباه کردم. روی صندلی نشست و جرعه ای آب نوشید. بدون مقدمه لب به سخن گشود: درست هشت سال پیش بود. شوهرم برای امرار معاش از این شهر به آن شهر می رفت. پسر اولم پنج سالش بود. در نبود «سعید» تنهایی ام را پر می کرد و سنگ صبورم بود. در آن شرایط که برای تأمین هزینه های ضروری زندگی و خورد و خوراک پسرمان هم مانده بودیم من دوباره باردار شدم. شوهرم وقتی موضوع را فهمید لبخندی زد و گفت: «نگران نباش. بیشتر کار می کنم. خدا روزی رسان است.» اما من نمی توانستم نگران نباشم. در طول 9 ماه بارداری همش به آینده نامعلوم فرزندی که در شکم داشتم فکر می کردم. وقتی کمبودها و حسرت های پسر اولم را می دیدم هزار فکر اشتباه به ذهنم می رسید اما... زمان زایمانم نزدیک بود اما شوهرم به خاطر کار به شهرستان رفته بود و به ناچار تنها به بیمارستان رفتم. فرزندم به دنیا آمد؛ پسری تپل و دوست داشتنی که همه کارکنان بخش عاشقش شده بودند. نمی دانستم در آن شرایط باید خوشحال باشم یا ناراحت... نمی خواستم فرزند دومم را هم با حسرت و آرزوهای دست نیافتنی بزرگ کنم. در همین فکرها بودم که ناگهان ضجه های زن کنار تختی ام مرا به خود آورد. آن زن بچه اش مرده به دنیا آمده بود و پزشکان گفته بودند دیگر هرگز نمی تواند باردار شود. ظاهرشان نشان می داد دست شان به دهانشان می رسد. نمی دانم چطور شد که آن فکر لعنتی به ذهنم رسید. کاش همسرم آنجا بود و نمی گذاشت آن کار را انجام دهم. آرام از تخت پایین رفتم و با درد وحشتناکی که داشتم خودم را کنار آن زن رساندم. همه جسارتم را جمع کردم و بچه را به آغوشش سپردم. آن زن شوکه شده بود. گفتم: «می خواهی مادرش باشی؟» او و همراهانش بهت زده نگاهم می کردند و این سؤال در ذهنشان بود که مگر می شود مادری بتواند اینقدر راحت از فرزندش بگذرد اما وقتی داستان زندگی ام را برایشان گفتم آنها حاضر شدند با پرداخت مبلغی این معامله را انجام دهند. پول را از آنها گرفتم و در حالی که خودم را ملامت می کردم و اشک می ریختم به شوهرم زنگ زدم. او که منتظر شنیدن خبر تولد فرزندمان بود وقتی صدایم را شنید ساکت شد. به او گفتم بچه مرده به دنیا آمد. شنیدن صدای گریه های همسرم داشت دیوانه ام می کرد اما برای دلداری به او گفتم: «سرنوشت این بچه آخرش هم مرگ بود و ما هم نمی توانستیم کاری برایش بکنیم.» آن روز بدون فرزندم به خانه برگشتم اما تا همین امروزکه 8 سال از آن ماجرا می گذرد چهره معصوم نوزادم جلوی چشمم است. سال ها از آن روز گذشت، شوهرم با کار و تلاش توانست یک شغل مناسب پیدا کند و زندگی مان روی روال افتاده بود. اما عذاب وجدان آن تصمیم اشتباه لحظه ای رهایم نمی کرد.این شرایط ادامه داشت تا اینکه یک روز صبح که در خانه تنها بودم زنگ در به صدا درآمد. پسرم در را باز کرد. زن و مردی هراسان وارد حیاط شدند. وقتی از پنجره بیرون را نگاه کردم شوکه شده بودم. او همان زنی بود که پسرم را به او فروخته بودم.آن زن مانند همان روز اول گریه می کرد و با التماس از من کمک می خواست و سراغ شوهرم را می گرفت. نمی دانستم چه اتفاقی افتاده اما هر چه بود نباید آنها با همسرم روبه رو می شدند. زن در میان گریه هایش گفت: «پسرت سرطان گرفته و پزشکان گفته اند فقط با پیوند مغز استخوان از پدرش نجات پیدا می کند.» دیگر هیچ کلمه ای نمی شنیدم. دنیا دور سرم می چرخید و از بیرحمی روزگار اشک می ریختم. در آن لحظه فقط آنها را از خانه بیرون کردم. اما حتی تصورش را هم نمی کردم که بعد از رفتاری که داشتم آنها از آنجا نروند. نزدیک غروب بود که همسرم خشمگین و عصبی وارد خانه شد. آنقدر سرخ شده بود که جرأت نمی کردم نگاهش کنم. زن و مرد جوان جلو در منتظر بودند. آنچه نباید می شد اتفاق افتاده بود. رازی که سال ها برای پنهان ماندنش تلاش کرده بودم فاش شد و من حرفی برای گفتن نداشتم. همسرم نمی توانست این اتفاق را باور کند و مدام می گفت: «حتماً تو به من خیانت کردی وگرنه بچه من پیش این زن و شوهر چه می کند.» من هر چه سعی می کردم موضوع را توضیح بدهم بدتر می شد. تا اینکه نتیجه آزمایش ها این اتهام را از من برداشت. عمل پیوند انجام شد و پسر کوچولویم از مرگ نجات یافت. اما همسرم پس از ترخیص شدن از بیمارستان دیگر با من حرف نزد. او فقط یک بار پسرمان را دیده بود اما برای اینکه آرامشش را به هم نزند، هیچ حرفی به او نزده بود. روز بعد «سعید» به دادگاه رفت و درخواست طلاق داد. او به قاضی گفت: «من دیگر به این زن اعتماد ندارم. معلوم نیست در این سال ها، زمانی که من در شهری دیگر دنبال کار بودم او چه چیزهایی را از من پنهان کرده است.» همسرم حتی بعد از جدایی پسر اولم را هم پیش خودش برد و می گفت: «تو ثابت کردی که نمی توانی مادر خوبی باشی.» به خاطر یک تصمیم اشتباه و پیش بینی غلط همه زندگی ام را باختم. ای کاش عجولانه تصمیم نمی گرفتم....
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code