شنبه، 03 اسفند 1398 | 2020 Saturday 22 ,February  
نگاه ایران/گروه سیاسی: «رییس پارک علم و فناوری استان گیلان پس از هفده سال تغییر کرد»؛ این مهم ترین تیتر در میان انبوه اخباری بود که روز گذشته در فضای رسانه های گیلان  و حتی کشور منعکس شد. شاید کسانی که در خارج از استان، این خبر را می خواندند بلافاصله جست و جو میکردند تا شاید جمله درست را پیدا کنند چرا که فکر می کردند احتمالا اشتباه تایپی در تیتر رخ داده است. یا اینکه می زدند زیر خنده که مگر می شود یک مدیر استانی نزدیک به دو دهه سکاندار یک دستگاه اجرایی باشد. آن هم دستگاهی که از بالا تا پایین آن با تکنولوژی، روزآمدی و تحولات لحظه ای، مخاطبان و ارباب رجوع جوان سروکار دارد. نزدیک به 8 ماه از رویکار آمدن مصطفی سالاری بعنوان استاندار گیلان می گذرد. استانداری که به نوعی متمایزترین نماینده دولت در میان استانداران به شمار می رود و لقب جوان ترین استاندار را در دو دولت به خود اختصاص داده است. عنوانی که تنها در حد یک لقب نمانده و ظاهرا به واسطه رویکرد جوانگرایی و اقدامات عملی در حوزه مدیریت جوانان حالا حواس دولتمردان مرکزنشین را هم به خود جلب کرده است. همانطور که انتظار می رفت او جوانگرایی را برای توسعه گیلان سرلوحه کار خود قرار داد،انتصاب بخشداران جوان و صدور بخشنامه ای مبنی بر لزوم بکارگیری جوانان و بانوان در سمت های مدیریتی دستگاه های اجرایی استان موج جوان شدن مدیران استان را به راه انداخت. مسیری که البته کاستی هایش چند روز قبل در جریان جلسه ستاد ساماندهی جوانان استان گیلان با تذکر و هشدارهای استاندار خطاب به مدیران همراه شد. با پایان مدیریت دیرینه متقی طلب در پارک علم و فناوری گیلان که با پیگیری استاندار جوان رخ داد، به نظر می رسد گامی دیگر برای ایجاد پویایی و تغییر در مدیریت استان برداشته شده است. به نظر می رسد مدیران دیگری هم در فهرست مدنظر سالاری برای تغییر قرار داشته باشند. اگر سالاری بتواند دومین قفل قدیمی مدیریتی استان را هم باز کند، باید گفت دومینوی تغییر مدیریت کهنسال و بی انگیزه برخی ادارات گیلان با نیروهای جوان و خوش فکر به فرماندهی استاندار جوان، می تواند بارقه امیدی برای حرکت استان به سوی توسعه باشد.. تغییر در پارک علم و فناوری گیلان از جهات مختلف حائز اهمیت است چرا که مجید متقی طلب از ابتدای تاسیس پارک علم و فناوری سکاندار آن در استان گیلان بود و پس از 17 سال و بدرقه کردن سه رییس جمهور و 7 استاندار، حالا حالا ها فکر رفتن نداشت و با توجه به حمایت هایی که از او در پایتخت و استان می شد یکی از سخت ترین جابجایی های ممکن به نظر می رسید. اما سالاری طبق وعده ای که داد بود مصرانه پای این تغییر و فشارها ایستاد و جایگزین شدن دکتر علی باستی از چهره های جوان و نخبه دانشگاهی بعنوان رییس پارک علم و فناوری استان گیلان، گواه عزم جزم استاندار در وعده اولیه خود و نگاه ویژه به ظرفیت جوانان گیلانی است. اما برکناری متقی طلب پس از 17 سال پایان ماجرا نیست و به نظر می رسد قطار تغییرات بزودی از ایستگاه سایر «پیرمدیران» بی انگیزه و کهنسال استان هم گذر می کند...

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code