| سه شنبه، 07 تیر 1401
نگاه ایران: برای جلوگیری از دردهای گردن و تقویت گردن تمرینات ساده ای وجود دارد که با بکار گیری از آن ها می توانید به راحتی گردن درد خود را درمان کنید.
داشتن گردن قوی برای یک زندگی لذت بخش ضروری است .گردن یکی از عضوهایی است که بیشترین فشار را تحمل میکند ،ساعت ها بد نشستن جلوی کامپیوتر ، بالشت نامناسب ،استرس ماهیچه های گردن رادچارمشکل می کند.ناراحتی ماهیچه های گردن یکی از عللی است که امروزه افراد زیادی به پزشک مراجعه می کنند ، در این مقاله به چگونگی تمرین ماهیچه های گردن و فواید آن برای تقویت گردن می پردازیم. حرکات موثر ورزشی چه تاثیری بر تقویت گردن می گذارد ورزش هایی که هدف تقویت ماهیچه های گردن رابه عهده دارند بایدارام صورت گیرند ونباید در انجام ان افراط کرد زیرا باعث آسیب بیشتربه ماهیچه های گردن می شوند. آیا میدانید روزانه باید ماهیچه های گردن را تقویت کرد به جای آنکه کار را کم کنید ؟ بنابراین هیچ چیز بهتر از ورزش های کششی و فعالیت هایی که روی الاستیسیته ماهیچه سازی کار می کنند نیست. فواید تقویت ماهیچه های گردن 1.داشتن ماهیچه های قوی گردنی در حفظ ژست خوب اهمیت دارد. 2.ماهیچه ها ی گردنی تنها با ستون فقرات ارتباط ندارد بلکه مجموعه ای عصب دارند که ورزیده نیستند. 3.به حفظ تعادل کمک می کند. 4.حرکات جنبشی بنیادی که مسئول تعادل حرکتی هستند به ورزش های مناسب نیاز دارند. 5.حفظ قوت این ماهیچه ها ازچرخش گردن جلوگیری می کند. 6.بهبود کیفیت تنفس 7.انعطاف گردن تاثیر زیادی در عملکرد تنفس مخصوصاً هنگام ورزش کردن دارد.ماهیچه های که در انقباض عضلات تنفسی در طول فعالیت های ورزشی نقش دارندممکن است آسیب ببینند. 8.به آزاد شدن استرس کمک می کند. 9.ورزش های تقویت گردن به آزاد شدن فشارهایی که در طول روز ایجاد می شود کمک می کند. 10.کامل شدن دوره های تقویت درکاهش درد و خشکی گردن موثر است. چگونه ماهیچه های گردنی راتقویت کنیم ورزش های روزمره ومناسب به تقویت ماهیچه های گردن کمک می کنند از فلج شدن و انقباض جلوگیری می کنند.با بکار بردن ورزش های زیر ماهیچه های گردن خود را منعطف کنید البته در ابتدا گرم کردن را فراموش نکنید. تمرین شماره1کشش به سمت جلو: قائم بنشینید وبه جلونگاه کنید ،دست راروی پیشانی بگذارید وفشاردهید ،درحالی که باپیشانی به دست فشار میاورید، اینکاررا10بارتکرارکنید. تمرین2 کشش کناره: مثل تمرین قبل دست راروی شقیقه ها بگذارید، طوری که باسر بدست فشار وارد شود وبه عقب برگردد.این ورزش راانجام دهید تاسرخم شود وگوشها به شانه برسد، اینکار راسمت دیگرهرکدام 5بارانجام دهید. نکته :بعدازگرم کردن این ورزشهارا انجام دهید. تمرین شماره 3: سرراپایین آورید طوری که احساس کشش پشت گردن ایجاد شود،5ثانیه دراین حالت بمانید ،این کار را برعکس هم انجام دهید. یعنی سر رابه عقب خم کنید، 10ثانیه استراحت 5بارتکرارکنید. تمرین شماره 4: سر رابه سمت شانه بچرخانید وسررابه آرامی مرکزببرید، اینکاررا10بارتکرار کنید. تمرین شماره5: به آرامی سررا چرخشی به سمت راست تکان دهید، 5ثانیه استراحت کنید، دوباره باسمت دیگر تکرار کنید. تمرین شماره 6: بدون اینکه سرراحرکت دهید، شانه هارابالا بگیرید ،طوری که می خواهید گوش رالمس کنید، درهمین حالت 5ثانیه بمانید، بعد شانه ها راپایین آورید و10بارتکرار کنید. تمرین شماره 7: ذهن خودراازهرگونه ناراحتی آزادکنید وازقدم زدن لذت ببرید برای کنترل استرس تکنیک های ارام بخشی مثل تنفس عمیق انجام دهید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code