| سه شنبه، 03 خرداد 1401
هیات وزیران تصویب کرد:
       کد خبر: 18383
نگاه ایران:اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را در تاریخ 21 آبان 94 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت بر اساس این مصوبه هیات وزیران مقرر کرد معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام نامه آن صندوق، در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مبادله موافقتنامه طرح های مربوط در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد تا برای اجرای طرح های آب رسانی به روستاها با اولویت پروژه هایی که در سال های 1394 و 1395 به بهره برداری می رسند، هزینه شود. متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است: 1- معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون (000ر000ر500) دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام نامه آن صندوق، در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مبادله موافقتنامه طرح‏های مربوط در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد تا برای اجرای طرح های آب رسانی به روستاها با اولویت پروژه هایی که در سال های 1394و 1395 به بهره برداری می رسند، هزینه شود. 2- با اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صندوق توسعه ملی معادل کل مبالغ مذکور را نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسدود خواهد کرد. صندوق توسعه ملی با اعلام سازمان، نسبت به واریز مرحله ای تسهیلات مذکور از طریق بانک مذکور اقدام می کند. 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعلام صندوق توسعه ملی، نسبت به تبدیل ارز اقدام کرده و معادل ریالی آن را به حسابی که برای این منظور نزد بانک کشاورزی مفتوح می شود، واریز خواهد کرد. 4- جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور (شامل اصل و سود متعلقه) با همکاری صندوق توسعه ملی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در چارچوب ضوابط و شرایط صندوق مذکور تهیه می شود. سازمان یادشده بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این تصویب نامه را از محل اعتبارات مصوب مربوط تضمین می کند. 5- تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی پس از 2 سال تنفس، از سال 1397 در شش قسط مساوی سالانه از محل عواید طرح و یا از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد. 6- به منظور کنترل حین اجرا، وزارت نیرو مکلف است در قالب سامانه الکترونیکی ایجاد شده، گزارش‏های مالی لازم را مطابق با چارچوب تعیین شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به آن سازمان ارایه کند. 7- وزارت نیرو مکلف است در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش های لازم را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code