| شنبه، 09 مهر 1401
نگاه ایران: سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس گفت: تمام تلاش و دغدغه ما درحال حاضر این است که در صورت تمایل فراکسیون های دیگر بتوانیم لیست واحدی برای انتخابات هیئت رئیسه ارائه کنیم. مهرداد لاهوتی در گفت وگو با ایلنا در خصوص احتمال انتشار لیست واحد فراکسیون ها در انتخابات هیئت رئیسه مجلس گفت:  در فراکسیون مستقلین ولایی بحث هایی در این خصوص مطرح شده است، اما بنای فراکسیون ولایی در جلسه امروز براین اساس مشخص شد که اگر دو فراکسیون دیگر تمایل و توافق داشته باشند که لیست واحد ارائه شود، لیست واحد منتشر می شود. سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی افزود:  من تصور می کنم در این انتخابات هم تغییرات زیادی نخواهیم داشت. در تلاش هستیم اگر دو فراکسیون دیگر تمایل داشته باشند لیست واحد ارائه کنیم. وی در انتها گفت: اگر فراکسیون ها توافق کنند، احتمال ورود زنان به لیست ها هم وجود دارد. اما درحال حاضر صحبتی در این باره نشده است. در مجموع تمام تلاش و دغدغه ما درحال حاضر این است که در صورت تمایل فراکسیون های دیگر بتوانیم لیست واحدی برای انتخابات هیئت رئیسه ارائه کنیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code